Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ukraina vädjar om att utesluta ryssar och belarusier ur FIP

Oleg Klimov, ordförande i Ukrainas nationella apotekarorganisation, vädjar nu till övriga medlemsorganisationer i FIP att utesluta apotekare från Ryssland och Belarus så längre kriget pågår.

Oleg Klimov, ordförande i den nationella apotekarorganisationen "All Ukrainian Pharmaceutical Chamber".

Den internationella farmaciorganisationen FIP har inte fattat något beslut om särskilda regler eller begränsningar för medlemsorganisationer eller enskilda medlemmar från länder som Ryssland eller Belarus med anledning av det ryska kriget mot Ukraina.

Inom idrottens och kulturens värld har internationella organisationer förklarat såväl landslag som enskilda utövare från dessa länder som ovälkomna och uteslutna från allt utbyte och medverkan. Inom forskningens värld har allt samarbete med nationellt finansierade forskare och institut avbrutits. Allt för att skicka starka signaler om att det pågående kriget mot Ukraina inte är acceptabelt. Men så resonerar alltså inte den internationella farmaciorganisationen.

”Något sådant ställningstagande/beslut har inte fattats då FIP dels är en opolitisk organisation, dels vill vara ”inkluderande” i stället för exkluderande. Vi vet att många farmaceuter i Ryssland/Belarus har tydligt tagit avstånd från kriget och våldet.” skriver Lars-Åke Söderlund, vicepresident i FIP som svar på en mejlfråga om saken.

Lars-Åke Söderlund, vicepresident i FIP.

Men i ett meddelande direkt från Kiev i Ukraina till Svensk Farmaci vädjar nu Oleg Klimov, ordförande i ”All Ukrainian Pharmaceutical Chamber” — Ukrainas nationella apotekarorganisation — till övriga medlemsorganisationer i FIP att ställa krav på en uteslutning. Han menar att det inte är rimligt att medlemmar från Ryssland och Belarus ska få tillåtas medverka fritt i det internationella utbytet under rådande omständigheter.

”Det är fascinerande att se att en majoritet av det ryska folket faktiskt stödjer Putins förödelse av det slaviska folket och Ukraina. Ryssarna försöker nu förstöra all civilisation, alla som har valt en annan väg än dem. De verkar njuta av det ofattbara lidandet av tusentals oskyldiga barn, av ett hav av tårar och civilas blod”, skriver Oleg Klimov i ett känslomässigt mejl till Svensk Farmaci och fortsätter:

”Jag kan inte med säkerhet säga att medlemmar i FIP från Ryssland och Belarus personligen stödjer Putins krig och blodsutgjutelserna i Ukraina. Men min djupa övertygelse är att så länge den ryska krigsmaskinen förstör mitt hemland Ukraina så kan inte medlemmar från dessa länder ha vare sig den moraliska, etiska, politiska eller professionella rätten att befinna sig i närheten av andra företrädare för en sådan human profession som farmacin.”

Den 7 april håller FIP ett internationellt medlemsmöte, ett så kallat “Council”. Där kommer med stor sannolikhet frågan om uteslutning av de ryska och belarusiska medlemmarna att tas upp. Något som Oleg Klimov välkomnar.

”Vi är många ukrainska apotekare som hoppas att medlemmarna i FIP kommer att fatta det rätta och humana beslutet att, så länge den ryska aggressionen mot Ukraina pågår, utesluta medlemmarna från Ryssland och dess satellitstat Belarus.” skriver han.

Fakta: Detta är FIP

FIP är en internationell farmaciorganisation som grundades i Nederländerna 1912 med syfte att stödja och utveckla den farmaceutiska professionen internationellt. Sverige var ett av de 20 länder som medverkade vid grundandet av organisation, så var även Ryssland.

Organisationen representerar över fyra miljoner apotekare och receptarier globalt inom apoteksverksamhet, forskning och utbildning. Som medlemmar finns 146 nationella farmaceutiska organisationer, varav Sveriges Farmaceuter är en, samt även akademiska institutioner och individuella medlemmar.

FIP har haft stor betydelse för utvecklandet av internationella farmaceutiska regelverk både för öppenvårdsapotek och för forskning och tillverkning. De ligger bakom skapandet av den internationell farmakopén, den internationella nomenklaturen för substansnamn, men även farmaceutiska regelverk som Good Pharmacy Practise, GPP, Good Manufacturing Practices, GMP och så vidare.

FIP anordnar även en årlig världskongress i olika delar av världen. Sverige var värd 1995 då FIP:s världskongress hölls i Stockholm.

Sverige har också haft en framträdande roll i organisationens ledning där flera namnkunniga svenska apotekare har innehaft ledande positioner som Nils-Olof, ”Nippe” Strandqvist, Thony Björk, Ulf Janzon och nu senast Lars-Åke Söderlund.

Källa: FIP, fip.org

Andra läser