Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rätt att få ledigt när jag vill?

När har man rätt att vara ledig – och spelar det roll huruvida schemat är lagt?

Fråga: Jag har hört att man kan önska ledighet inom en viss tid och få det beviljat. Stämmer det eller hur fungerar det när man vill vara ledig och schemat inte är lagt än? Till exempel om jag vill vara ledig två veckor och ta ut semester­dagar i december/januari och ­schemat inte är lagt än.

Svar: I vårt kollektivavtal har vi en bestämmelse som säger att: ”Vid begäran om annan semester än huvudsemester under sommaren ska arbetsgivaren lämna besked om semester kan beviljas eller inte inom en månad från det att tjänstemannen begärt semester hos arbetsgivaren”.

Det innebär att för annan semester än sommarsemester så kan man lämna ansökan ”när man vill” men den enda garanti man har är att få svar inom en månad från det att ansökan lämnades. Man har således ingen garanti för att få semesterledighet beviljad.

Detta ska dock prövas utifrån perspektivet vad verk­samheten klarar av. Om schemat är lagt eller inte ska i princip inte spela in. Men det finns arbetsgivare som hävdar att när väl ett schema är lagt så kan de inte bevilja semester.

Men någon sådan regel finns inte, utan varje ansökan ska prövas för sig. Arbetsgivaren ska alltid bedöma om det går att klara verksamheten trots att en medarbetare är ledig.

Andra läser