Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Grannländerna ­ligger långt före

Både Danmark och Norge har redan farmaceutiska tjänster i gång. I Danmark måste personalen som utför dem få en certifiering som förnyas vart tredje år.

I Danmark började man redan 2005 med en föregång­are till tjänsten Inhalationsväg­ledning. Den kallas ”Tjek på inhalation” och kan utföras av både apotekare och farmako­nomer (Danmarks motsvarig­het till receptarier).

–  Man måste gå en utbildning, få en certifiering och förnya den vart tredje år. Vi har också tagit fram ett kvalitetsdokument som ska säkerställa att det är samma tjänst på alla apotek så att patienterna kan gå till vilket som helst, säger Birthe Søndergaard, pro­fessionsutvecklare vid Danmarks Apoteker­forening.

Tjänsten som innehåller både praktiska övningar och information tar mellan åtta och tio minuter, och genomförs ofta direkt vid disken.

–  Många gånger är det patienternas läkare som säger åt dem att gå ner på apoteket för att få instruktioner kring hur de ska använda sin inhalator, säger Birthe Søndergaard.

Nästa tjänst att introduceras var ”Medicinsamtale” som startade 2016, en informationstjänst för patienter med en ny kronisk diagnos och behandling. Samtalen kan bara utföras av apotekare.

–  Det handlar om att få goda vanor. Det ska vara på patienternas premisser, det är de som ska ställa frågorna. Sedan gör apotekaren en plan för hur detta ska kunna lyckas. Efter två till fyra veckor har de sedan ett uppföljningssamtal, säger Birthe Søndergaard.

Det inledande samtalet och uppföljningen tar tio minuter var och uppföljningen görs ofta på telefon.

2018 introducerades ”Compliancesamtale”, en informationstjänst för patienter som har stått på sin behandling i mer än ett år. Även här är det bara apotekare som får genomföra samtalen.

–  Man kan säga att i compliance-samtalen försöker vi hantera följsamhetsproblem, medan i medicinstart försöker vi förebygga dem, säger Birthe Søndergaard.

Inga av tjänsterna i ­Danmark har utvärderats vetenskapligt. Men det har man gjort i Norge och Storbritannien.

Så blev effekterna av tjänsterna

Vilken skillnad farmaceutiska tjänster på apotek gör för patienterna har utvärderats vetenskapligt i både Norge och Storbritannien. I Norge handlar det om tjänster för inhalationsteknik och följsamhet till läkemedelsbehandling, medan Storbritannien utvärderat en tjänst för följsamhet.

Inhalationsteknik

  • 2016 infördes tjänsten ”Inhalationsvejledning” i Norge, och effekten undersöktes innan dess i en före-­efter-studie mellan september 2016 och mars 2017. Drygt 400 patienter från 42  apotek deltog. Resultaten visar att andelen patienter med en optimal inhalationsteknik ökade från 8 till 72  procent, och andelen med en acceptabel teknik ökade från 31  procent till 86 procent. 

Följsamhet

  • I Norge utvärderades effekten av medicin­start-tjänsten innan den infördes. En oblindad randomiserad ­studie genomförd mellan oktober 2014 och juni 2015 på 1  480  hjärtpatienter från 67  apotek visade signifikanta skillnader: Av patienterna som deltagit i Medicinstart följde cirka 91 procent sin ordination efter sju veckor, jämfört med 87  procent i kontrollgruppen.
  • Liknande effekter sågs vid en utvärdering av den brittiska tjänsten ”New ­medicine service”. Den testades i en randomi­serad studie med 443 patienter som behandlades för astma/kol, högt blodtryck, typ 2-diabetes eller med antikoagulantia. Av patienterna som fått tjänsten tog 71  procent fortfarande sina medi­ciner tio veckor efter insättandet, jämfört med 61 procent i kontrollgruppen. 

Mer om Farmaceutiska tjänster

Mest läst