Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Hoppas på en god demokratisk anda”

Inför fullmäktige 2021 som hålls i helgen hoppas styrelsen på ett lugnare möte, än vad det varit tidigare år.

När Sveriges Farmaceuters fullmäktige 2021 genomförs under helgen 26-27 november kommer förbundet att gå igenom vad de ska lägga fokus på inför kommande år.

På agendan står bland annat en muntlig redogörelse av förbundsstyrelsens arbete sedan extra fullmäktige som hölls i april 2021. Det kommer också att göras en genomgång av årsredovisningen för förbundet och dess stiftelser från 2020.

På dagordningen står också en rapport från stadgegrupp som tillsatts för att se över förbundets stadgar, liksom rapporter från förbundets sektioner om deras arbete.

– Vi kommer också att genomföra fyllnadsval, diskutera och lägga upp en budget och en verksamhetsplan för 2022, säger förbundsordförande Sandra Jonsson.

Även arvode för förbundsstyrelsen till och med 2022 kommer att fastställas. Punkten om arvode var på agendan redan förra året, men är nu omarbetad.

Sandra Jonsson säger att hon ser fram emot att få ha ett fysiskt möte där förbundet ses personligen.

– Det är lite svårt att bygga relationer digitalt, fysiska möten innebär att vi kan ha en lättare dialog med varandra. Jag tror också att ett fysiskt möte ökar känslan av att vi har ett bra möte, säger Sandra Jonsson.

Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter. Foto: Johan Gunseus.

Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter. Foto: Johan Gunseus.

Förra ordinarie fullmäktige för drygt ett år sedan blev ett turbulent möte, och även det extra fullmäkte i våras föregicks av vissa motsättningar inom förbundet.

Tror du att det blir ett lugnare fullmäktige nu, med tanke på hur det varit tidigare?

– Jag hoppas på det. Jag vill att vi ska se framåt, fokusera på att jobba för medlemmarnas skull och att vi har en god demokratisk anda på mötet, säger Sandra Jonsson.

Två inkomna motioner kommer också att avhandlas under fullmäktige. I den första motionen föreslås det att det i förbundets årliga löneenkät ska finnas en fråga om för vilken apotekskedja man jobbar för, för att underlätta lönejämförelser.

Förbundsstyrelsens har svarat motionen med att de ser positivt på att låta kansliet se över om statistik kring löner på företagsnivå skulle kunna ställas i kommande enkäter.

I den andra motionen föreslås att fullmäktige inte ska hållas i fysisk form varje år. Motionären menar att de kostnader som uppstår “tär hårt på ett litet förbunds ekonomi” och anser istället att det går att spara pengar genom att hålla fullmäktige digitalt, till exempel vartannat år.

Förbundsstyrelsen har svarat motionen genom att meddela att de delar motionärens syn på att ordinarie fullmäktige varje år innebär en ökad kostnad och belastning, men att också ett digitalt fullmäktige tar tid och resurser i anspråk.

Förbundsstyrelsen skriver också att eftersom nuvarande mandatperiod löper ut nästa år måste förbundet ändå hålla fullmäktige 2022 för att förrätta nyval. De menar att det då är en lämplig tidpunkt att lägga fram ett nytt beslutsförslag i frågan kring periodicering av fullmäktige.

Mer om Fullmäktige 2021

Mest läst