Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det var ett lugnt möte”

Det var ett fullmäktigemöte i positiv anda som genomfördes under helgen, enligt förbundsordförande Sandra Jonsson. Och hon tror att det var det fysiska mötet som påverkade stämningen.

Det var ett lugnt möte, vilket kändes bra. Jag tror att den goda stämningen påverkades av att det var ett fysiskt möte. Det ger ett bättre utgångsläge att ses öga mot öga. Vi hade många som gick upp i talarstolen och fick bra dialoger och diskussioner, säger förbundsordförande Sandra Jonsson.

Att mötet gick mer städat till än förra årets turbulenta fullmäktige syns också i en utvärdering där tre av fyra fullmäktigedelegater svarade att helhetsuppfattningen av mötet var “mycket bra” och en av fyra svarade “bra”.

Under helgens möte genomfördes bland annat fyllnadsval till förbundsstyrelsen för perioden 2021-2022 – och utfallet blev enligt valberedningens förslag.

Christina Ljungberg Persson valdes till ordinarie ledamot för offentligsektionen och Shahpar Ghobadi och Sonny Larsson valdes till personliga ersättare för ledamöter i förbundsstyrelsen för industrisektionen respektive offentligsektionen.

– Det känns jättebra och jag tackar för förtroendet. Jag går in i uppdraget som fyllnadsvald med öppna ögon, och ser fram emot att jobba under det kommande året, säger Sonny Larsson i ett pressmeddelande från Sveriges Farmaceuter.

Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter. Foto: Johan Gunseus.

Vi kommer såklart att vara transparenta när det gället styrelsens arvode och övriga ersättningar.

Sandra Jonsson

Det extrainsatta fullmäktige som hölls i våras föregicks av vissa motsättningar när det gällde hur valberedningens förslag till centrala styrelseposter tagits fram.

Inför helgens fyllnadsval hade valberedningen pratat med många delar av förbundet för att få veta vilka kompetenser som efterfrågas, skriver valberedningens ordförande Eva Annerwall i en mejlkommentar till Svensk Farmaci. Målet har varit att hitta personer som kan utveckla förbundets arbete med både professionsfrågor och det fackliga.

“Vi har letat intresserade personer och inte jobbat med att övertyga någon, och vi har stämt av med sektionerna så att de känt sig nöjda med våra förslag till styrelsen” skriver Eva Annerwall.

Under fullmäktige antogs också ett nytt dokument för styrelsens arvode. Exakt vad som står i dokumenten har inte presenterats ännu, men enligt Sandra Jonsson kommer detta att publiceras på förbundets hemsida när det har justerats.

– Vi kommer såklart att vara transparenta när det gället styrelsens arvode och övriga ersättningar. Vi hade en bra diskussion kring detta och det var några revideringar som gjordes i samband med diskussionen, vilket resulterade i att fullmäktige enhälligt antog förslaget. Det känns bra att förbundet har antagit ett tydligt dokument rörande ersättningarna, säger Sandra Jonsson.

Även en verksamhetsplan och budget för 2022 antogs under fullmäktige. När det gällde ekonomin och verksamheten är riktningen för förbundet oförändrad.

Mer om Fullmäktige 2021

Mest läst