Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

S: Förbjud apotek att äga vårdgivare

Regeringen tillsätter en utredning som ska ta fram lagförslag för att privata vårdgivare inte ensamt ska kunna äga och driva apotek, liksom det omvända förhållandet. Syftet är att minska risken för det gemensamma ägandet leder till onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

– Det ska vara det medicinska behovet som styr förskrivning och vårdutnyttjande och därför ser vi behov av att reglera ägandet av apotek ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Den som har rätt att skriva ut läkemedel, till exempel läkare, veterinärer och tandläkare, får i dag inte äga 50 procent eller mer av ett apotek – för att förhindra onödig förskrivning av läkemedel. Men regeringen menar att det finns ytterligare behov av att reglera privata vårdgivares ägande av apotek.

I handlingarna till Socialdemokraternas partikongress, som hålls 3–7 november, skriver partistyrelse att de vill se ytterligare reglering kring korsvist ägande mellan apotek och digitala vårdgivare.

Frågan har diskuterats flera gånger tidigare, bland annat i en debattartikel där Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, och regionrådet Irene Svenonius (M) efterlyste en lagändring. För två år sedan avrådde också Läkemedelsverket, efter att ha gjort en översyn av frågan, från att öppenvårdsapotek ska få äga vårdgivare.

Samtidigt har flera apoteksföretag de senaste åren investerat i vårdbolag. Bland annat har Ica-gruppen via sitt Apotek Hjärtat investerat i Min Doktor och statliga Apoteket AB har investerat i Doktor24

Regeringens utredning ska ta fram konkreta lagförslag som behövs för att ta Läkemedelsverkets förslag vidare och även belysa de konsekvenser ett sådant lagförslag får på bland annat marknaden.

Utredningen ska också se över patientskadelagen för att göra det möjligt för patienter att få ersättning för skador till följd av användning av läkemedel utanför godkänd indikation. Målet är att säkerställa ett heltäckande försäkringsskydd för skador till följd av läkemedel.

Slutligen ska utredningen också ta reda på vilka ändringar som behövs i regleringen av handel med receptfria läkemedel utanför apotek för att bland annat tydliggöra reglerna kopplat till exempelvis tillstånd och distanshandel.

Uppdraget ska delredovisas senast den 27 maj 2022 och sedan slutredovisas senast den 17 mars 2023.

Läs mer:

“Hindra apotek från att äga vårdgivare”

Apoteket köper in sig i Doktor 24 för 60 miljoner

Läkemedelsverket: Vårdgivare ska inte äga apotek

Mest läst