Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket: Vårdgivare ska inte äga apotek

Läkemedelsverket vill skärpa reglerna för vilka som får äga och driva öppenvårdsapotek. Myndigheten föreslår att privata vårdgivare begränsas från marknaden.

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av begränsningarna för vilka som får driva apotek. Sedan omregleringen 2009 får inte läkemedelsföretag eller förskrivare äga eller driva apotek i Sverige. Däremot får öppenvårdsapotek drivas av privata vårdgivare i dag.

Myndigheten föreslår att reglerna skärps ytterligare så att inte heller vårdgivare får äga eller driva öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket vill inte heller att öppenvårdsapotek ska kunna äga vårdgivare.

Syftet med begränsningen är att minska risken för överförskrivning och onödigt vårdutnyttjande av läkemedel på grund av ekonomiska incitament, enligt Läkemedelsverket. Stoppet föreslås gälla både humanvård och veterinärmedicinska verksamheter.

– Våra förslag är baserade på intentionerna med omregleringen samt de riskbedömningar som vi har gjort under utredningen, säger Anna Beckman Gyllenstrand, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket, i ett uttalande.

Andra läser