Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Hindra apotek från att äga vårdgivare”

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, och regionrådet Irene Svenonius (M) efterlyser en lagändring så att apotek förbjuds från att äga vårdgivare. De framhäver specifikt att många apotek inom Apoteket uppmuntrar kunder att kontakta Doktor 24, som kedjan investerat i.

Det är i en gemensam debattartikel på Expressen Debatt som Stockholms finansregionråd Irene Svenonius och Svensk förening för allmänmedicins ordförande Magnus Isacson kritiserar det faktum att det inte finns förbud för apotek att äga vårdgivare. De pekar på det märkliga med att att det sedan länge varit otillåtet för förskrivare och läkemedelstillverkare att äga apotek, men att samma förbud inte finns åt andra hållet. Det finns dessutom inget förbud mot att vårdgivare som inte är förskrivare eller läkemedelstillverkare äger apotek.

Det är inte första gången frågan diskuteras, och för snart två år sedan avrådde Läkemedelsveket, efter att ha gjort en översyn av frågan, från att öppenvårdsapotek ska få äga vårdgivare.

Samtidigt har flera apoteksföretag de senaste åren investerat i vårdbolag. Bland annat har Ica-gruppen via sitt Apotek Hjärtat investerat i Min Doktor och statliga Apoteket AB har investerat i Doktor24.

“Huvudanledningen till vår kritik mot detta är samma som varför förskrivare och läkemedelstillverkare inte får äga apotek. Det finns risk att trovärdigheten och integriteten äventyras när rågången mellan olika intressen är för otydlig. I en allmän och kraftigt skattesubventionerad verksamhet är detta ännu viktigare”, skriver Irene Svenonius och Magnus Isacson.

Ytterligare anledning till varför ett samägande är olämpligt går redan att se på många av Apoteket AB:s apotek.

De är framförallt kritiska till att statliga Apoteket AB har investerat i Doktor 24. Irene Svenonius och Magnus Isacson tycker att det är problematiskt att apoteken hänvisar kunder till just dem.

“Ytterligare anledning till varför ett samägande är olämpligt går redan att se på många av Apoteket AB:s apotek. Där uppmuntras patienter och kunder tydligt att kontakta Doktor24 för att förnya sina recept i stället för att hänvisas till den läkare/vårdcentral som i de flesta fall bär huvudansvaret för patientens vård.”

Irene Svenonius och Magnus Isacson skriver att vårdgivaren kanske inte har samma helhetsbild av patienten som läkaren eller vårdcentralen har, vilket i sin tur kan kosta skattebetalarna mer om besöket skulle gå utanför den listpeng som den ordinarie vårdcentral har.

Även om Svenonius och Isacson tycker att samarbeten mellan vårdbolag och apotek är av godo är de ändå tveksamma till samäganden eftersom det lämnar utrymme för etiska tveksamheter. De vill därför att regeringen skyndsamt ska ta fram förslag för att ändra lagen.

“Dessa ska innehålla förbud både mot att apotek får äga vårdgivare och förbud mot att såväl förskrivare och läkemedelstillverkare som vårdbolag får äga apotek,” skriver debattörerna.

Mest läst