Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi vill prioriteras när regionen fördelar sina pengar”

Flera akademikerföreningar vid landets regioner har redan börjat förbereda inför nästa års lönerevision. Mångas mål att synliggöra farmaceuterna för arbetsgivaren och att rätt utbildning också ska ge rätt lön.

Eva Wallén, ordförande i Region Örebro län:

– I år är det tredje gången vi är med och löneförhandlar som lokalförening och vi skickade in vårt löneyrkande till HR i slutet av september, så nu väntar vi på svar.

Har ni någon speciell strategi inför kommande år?

– Vi är bara 16 medlemmar, så vår strategi handlar mest om att göra oss synliga för vår arbetsgivare. Vi vill att de ska känna till oss och vad vi gör även om vi är få. Eftersom vi inte är så många är det svårt att jämföra lönerna, då vi inte har så mycket information att gå efter. Vi har försökt att jämföra oss med grupper med liknande arbeten i andra delar av landet, säger Eva Wallén.

Eva Wallén hoppas kunna ha en dialog med regionen huruvida farmaceuterna tillhör en patientnära grupp

Vad har ni för mål?

– En del patientnära grupper prioriteras inom regionen när det kommer till löneökningar i år. Vi är också en patientnära grupp, så vi vill veta hur de definierar detta och om vi kommer att prioriteras. Vi vill veta hur regionen tänker, vilka möjligheter vi har och ha en dialog kring detta, säger Eva Wallén.

Jessica Hjert, ordförande i Region Värmland:

– Vi har inte påbörjat arbetet inför nästa års lönerevision eftersom vi nyligen avslutade arbetet för detta år. Det var vår första översyn som vi deltog i som lokalförening, tidigare har detta arbete skett centralt. Vi identifierade personer som har legat lågt i lön i förhållande till erfarenhet och utbildningsnivå och yrkade på att arbetsgivaren skulle åtgärda dessa. Det är något som vi kommer att fortsätta jobba vidare med i kommande löneöversyner.

Jessica Hjert berättar att föreningen har identifierat flera farmaceuter som legat lågt i lön i förhållande till deras utbildningsnivå.

Har ni någon speciell strategi för att öka lönerna?

– Vi kommer att fortsätta skriva yrkanden till arbetsgivaren och tala om vad vi sett gällande löneläget för våra medlemmar. Samtidigt är den en balansgång kring vilka krav vi kan ställa som ny part och vad vi kan få igenom. Men vi vill självklart jobba för att få upp medlemmarnas löner, säger Jessica Hjert.

Vad är era mål?

– Vi satsar också på att synliggöra vilka vi farmaceuter är och vad vi kan bidra med i vården.

Karolina Hedman, ordförande i Region Dalarna:

– Vi har inte riktigt kommit igång med lönerevisionsarbetet ännu, vi brukar ha möte först i december, men vi har en plan. Likt andra regioner jobbar vi hela tiden med att få vår region att se oss farmaceuter och det arbete vi gör. Vårt mål är alltid att vi ska bli en prioritera grupp när regionen fördelar sina pengar.

Karolina Hedman vill att farmaceuterna ska prioriteras när regionen fördelar sina pengar.

Hur gör ni det?

– Vår strategi är att ha bra och tydliga argument för hur vi farmaceuter bidrar till Region Dalarna. Vi berättar om de positiva sidor vi har och som kommer regionen till gagn. Vi kommer också vara tydliga i de kommande möten vi har med HR och arbetsgivare om vad vi vill – ha högre löner, säger Karolina Hedman.

Erik Andersson, ordförande i Region Sörmland:

– Det har varit svårt gällande lönerevisionerna eftersom vi farmaceuter i dagsläget inte har tydligt definierade yrkesroller inom regionen. Vi har alla kallats för farmaceuter, oavsett om vi jobbar kliniskt, med försörjning eller annat, vilket har gjort att vi inte kunna basera lönesiffror på någon statistik. Vårt mål är nu att ta rygg på det pågående FRIHSK-projektet inom förbundet som jobbar med att definiera dessa roller, så att vi kan arbeta fram en grund att förhandla från. Det är kanske inte sannolikt att detta kommer vara helt etablerat till hösten, men det är en viktig förutsättning för oss för att börja kunna jobba mer systematiskt med löneutveckling inom rollerna i framtiden, säger Erik Andersson och fortsätter:

Erik Andersson hoppas att man snart ska kunna jobba mer systematiskt med löneutveckling.

– Vi försöker se till att våra medlemmar känner sig sedda och att de vet att de kan vända sig till oss om de upplever sig förfördelade i lönefrågan och i så fall försöka jobba med stöd från kansliet på individuell nivå.

Rana Sager, ordförande Region Skåne:

– I och med att föreningen bildades sent förra året, så hann vi inte med i arbetet kring lönerevisionerna inför det här året. Men nu är vår plan att förbereda oss och vara ute i god tid med att skriva ett yrkande, så att vi kan vara med inför nästa år. Hittills ligger vi bra till, men förra året märkte vi att de olika rollerna vi farmaceuter har inom regionen inte var sorterade utefter vilken arbetsuppgift man hade – så här har vi ett stort jobb framför oss. Lönerna stämde inte överens med utbildningen som farmaceuterna hade, det ska vi kämpa för att ändra på, rätt lön för rätt roll.

Rana Sager berättar att medlemmarna kommer att kunna fylla i en enkät, där de kan uppge sin befattning så att de kan få rätt lön.

Vad har ni för strategi för att lyckas med det?

– Vi kommer att skicka ut en enkät till våra medlemmar där alla får fylla i sin befattning de har, så att vi kan hjälpa dem att få rätt lön. Vår arbetsgivare ar tyvärr inte så bra koll på våra utbildningar, roller och befattningar så vi måste börja från början med detta arbete. De är positiva och bemöter oss bra, men vi kanske också får utbilda HR och våra chefer i hur viktiga farmaceuter har varit under pandemin. Vi måste synliggöra och lyfta oss som arbetsgrupp, säger Rana Sager.

Andra läser