Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lif: Krävs mer än bara stora lager

Läkemedelsindustriföreningen (Lif) riktar kritik mot förslaget om att öka apotekens lagerhållning i sitt remissvar till regeringens utredning om en ökad beredskap i sjukvården.

– Vi skriver i remissvaret att säkerhets- och beredskapslager i bästa fall kan fungera som kortsiktig buffert, långsiktig resiliens kräver en bredare ansats. Det skapar kostnader och risker och ger bara en kortsiktig frist vid leveransstörningar. Verklig hållbarhet byggs bäst genom åtgärder som global frihandel och öppna gränser, snabbare beslutsprocesser vid exempelvis dispenser för utländska förpackningar och tydliga prognoser kring både åtgång och efterfrågan på läkemedel, säger Bengt Mattson, sakkunnig policy på Lif, i ett pressmeddelande.

Lif menar att det inte behövs lagstiftning om ökade lager eftersom dagens volymer i de flesta fall visat sig vara tillräcklig under coronapandemin, vilket man menar är ett kvitto på att dagens system håller måttet och klarar påfrestningar.

– Stora lagernivåer leder till ökande kostnader samt en risk för ökad kassation med negativ miljöpåverkan om produkterna inte kan omsättas. Det kan också leda till att leverantörerna plockar bort produkter från den svenska marknaden för att undvika den ekonomiska bördan och kraven. Dessutom kan konsekvensen bli att det uppstår läkemedelsbrist i andra länder. Lageruppbyggnad i ett land betyder per automatik att bristsituationer riskerar att uppträda i andra länder eftersom volymen ofta är begränsad och justering i produktionskapacitet kan ta lång tid, säger Bengt Mattson i pressmeddelandet.

Läs mer: Förbundet ser risker med beredskapsapotek, Apoteket vill ha ny modell för läkemedels­beredskap, Regeringen vill utreda behovet av beredskapsapotek

Mer om Utredning om ökad beredskap i sjukvården

Mest läst