Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill utreda behovet av beredskapsapotek

Den pågående beredskapsutredningen får nu ett utökat uppdrag. Erfarenheter från coronapandemin gör att regeringen snabbt vill utreda hur försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial ska kunna garanteras under en kris.

Ett av de nya uppdragen till beredskapsutredningen är att överväga om särskilda beredskapsapotek bör inrättas för att ansvara för läkemedelsförsörjningen i krissituationer. Sedan tidigare har utredningen i uppgift att klargöra vilket ansvar läkemedelstillverkare, partihandlare, öppenvårdsapotek och andra privata aktörer i apoteksledet bör ha.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser. Regeringen är angelägen om att få konkreta åtgärder på plats, till exempel beredskapsapotek, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Utredningen ska också titta på vilka uppgifter som de statligt ägda bolagen Apoteket AB och Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, ska ansvara för i en krissituation.

– Apoteket AB undersöker redan nu möjliga lösningar för att stärka beredskapen för sin egen och Sveriges läkemedelsförsörjning, säger näringsminister Ibrahim Baylan i samma pressmeddelande.

Samtidigt får utredning i uppdrag att se över och lämna förslag om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige.

Regeringen vill också snabba upp utredningen. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle beredskapsutredningens förslag om försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial ha lämnats den 30 september 2021. Nu tidigarelägger regeringen den delen ett halvår till den 1 april. Hela utredningen ska sedan vara klar i februari 2022.

Mer om Utredning om ökad beredskap i sjukvården

Mest läst