Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket vill ha ny modell för läkemedels­beredskap

Apoteket AB riktar kritik i sitt remissvar på beredskapsutredningens senaste delbetänkande – och föreslår en ny modell för Sveriges läkemedelsberedskap.
"Vår modell är mer flexibel," säger vd Ann Carlsson.

Apoteket är positiva till att regeringen arbetar med frågan om en förhöjd beredskap kring läkemedel och sätter fokus på frågan. Samtidigt är de kritiska till utredningen kring försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården och den modell som presenteras däri. Apoteket menar att den innebär att nära hälften av landets alla apotek skulle bli beredskapsapotek.

– Vi skulle då se en tudelning av marknaden som vi inte tror är bra. Vi ör orolig för att den tudelningen skulle slå mot marknaden i fredstid, som i längden kan innebära högre priser och sämre tillgänglighet. Det är därför vi tror mer på vår modell, säger Ann Carlsson, vd för Apoteket AB.

Ann Carlsson, vd för statliga Apoteket AB.

Hon säger att Apotekets modell består av färre beredskapsapotek och är tänkt att har tre huvudnivåer av beredskap. Den första innebär ett normalläge, det läge vi har idag, där mindre påfrestningar och tillfälliga avvikelser kan hanteras utan särskilda insatser eller dispenser från gällande regelverk.

Den andra nivån är mellanläget som präglas av akut lokal och regional påverkan. Här kan runt 150-200 ordinarie apotek som ligger vid strategiska platser som sjukhus, vårdcentraler eller andra centrala platser, omdisponeras utifrån hotbild och beredskapsläge för att möjliggöra större lagerytor.

Den tredje nivån är kris- och krigsläge, då det finns ett allvarligt säkerhetsläge med nationell påverkan. I detta läge kommer beredskapsapoteken att spela sin huvudsakliga roll. Apoteket vill då att det i varje region inrättas ett till två beredskapsapotek med stor lagringskapacitet.

– De apoteken bör i huvudsak väljas ut efter den marknad vi har idag. Vi ser framför oss en form av upphandling för att få driva beredskapsapoteken, säger Ann Carlsson.

Mer om Utredning om ökad beredskap i sjukvården

Mest läst