Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek Hjärtat sätter fokus på psykisk hälsa

Apotek Hjärtat gör i samarbete med koncernens övriga bolag en satsning på proaktiv hälsa.

Det handlar om en långsiktig satsning som ska pågå under flera år, berättar Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat. Tillsammans och på olika sätt ska systerbolagen inom ICA-gruppen bidra i arbetet för ökad folkhälsa. För Apotek Hjärtat ligger fokus på psykisk ohälsa och diabetes typ 2.

– Vi landade i de två områdena, eftersom vi såg att det är problem som ökar och som dessutom går ned i åldrarna och blir allt vanligare hos barn och unga, säger Annika Svedberg.

Att valet föll på psykisk ohälsa beror också på den stigmatisering som fortfarande finns kring den typen av sjukdomar och problem, och att ökningen har accelererat under pandemin, berättar hon.

Apotekens medarbetare utbildas nu inom respektive område. När det gäller psykisk ohälsa handlar det mycket om hur man möter människor som mår dåligt, men också om råd kring kost och motion. Och att kunna hjälpa patienten vidare.

– Många går inte till doktorn, utan de kommer till oss istället. Och även om du har haft kontakt med läkare och fått läkemedel utskrivet kanske du vill ha samtalsstöd. Då kan vi hjälpa människor att hitta rätt, säger Annika Svedberg.

Här finns Min Doktor med som viktig samarbetspartner. Men Annika Svedberg avslöjar också att man står i startgroparna för ett samarbete med en utomstående stödorganisation. Hon vill dock inte avslöja vilken organisation det handlar om, eftersom avtalet ännu inte är påskrivet.

När det gäller satsningen mot diabetes typ 2 samverkar flera av koncernens bolag för att bland annat erbjuda hälsocoachning och rådgivning för den som vill ändra sina matvanor.

– Att fokusera på diabetes typ 2 kändes klockrent. Här tror vi att vi verkligen kan göra skillnad, bland annat genom att jobba med att lära barn och familjer att äta rätt, säger Annika Svedberg.

Dessutom kommer utvalda apotek att erbjuda blodglukosmätning, i syfte att upptäcka dold diabetes, med start så snart pandemin är över.

– Det blir ett tillägg till tjänsten Blodtrycksmätning, som många apotek har i dag, för att tidigt upptäcka om man har förhöjd risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom, säger chefsapotekare Annika Svedberg.

– På så sätt kan vi hjälpa kunderna att vidta åtgärder för att hålla sig friska längre och vid behov ta kontakt med vården för behandling.

Andra läser