Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dagliga biverkningsrapporter för covid-19-vaccin

Läkemedelsverket börjar nu att publicera dagliga rapporter över inkomna misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19.

Med start denna vecka har Läkemedelsverket börjat att publicera dagliga rapporter över misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19. De inrapporterade biverkningarna kommer från sjukvården och allmänhet och behöver analyseras djupare innan något eventuellt samband kan fastställas. Men på grund av det stora intresset för vaccinernas biverkningar väljer myndigheten nu full öppenhet med all data.

Inrapporterade biverkningar behöver inte vara orsakade av vaccinet, säger Veronica Arthurson på Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund.

Inrapporterade biverkningar behöver inte vara orsakade av vaccinet, säger Veronica Arthurson på Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund.

– Intresset för inrapporterade misstänkta biverkningar är stort och för att möta det väljer vi att nu publicera dagliga sammanställningar. De mest aktuella siffrorna finns nu på Läkemedelsverkets webbplats, säger Veronica Arthurson, chef för enheten Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Enligt Läkemedelsverket är de biverkningar som hittills främst har rapporterats förväntade milda lokala symtom vid injektionsstället samt systemiska reaktioner som uppkommer då immunförsvaret aktiveras. Det finns även enstaka fall av lindrig överkänslighetsreaktion, anafylaxi och akut perifer ansiktsförlamning vilka är kända, men mer sällsynta, biverkningar.

Men det finns även några dödsfall som samtliga har drabbat äldre personer med en eller flera underliggande sjukdomar.

– Inrapporterade misstänkta biverkningar behöver inte vara orsakade av vaccinet, utan kan bero på andra faktorer. Det är viktigt att tänka på för förståelsen av de siffror vi redovisar, säger Veronica Arthurson.

Läkemedelsverket följer upp alla inkomna rapporter om misstänkta biverkningar och bedömer om det kan finnas ett samband med vaccinet.

Rapporterna skickas även till den europeiska databasen EudraVigilance och blir där en del av underlaget för den gemensamma säkerhetsövervakningen inom EU.

 

Inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavacciner >>

Bipacksedel – Comirnaty >>

Bipacksedel – COVID-19 Vaccine Moderna >>

 

Andra läser