Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klinisk studie av Pfizers vaccinkandidat publicerad

Den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine har precis publicerat en referentgranskad studie av Pfizers/Biontechs covid-19-vaccinkandidat.

Den kliniska studien av Pfizers/Biontechs covid-19-vaccinkandidat BNT162b2 har publicerats. Foto: Shutterstock.

Nu publiceras även den referentgranskade studien av Pfizers/Biontechs covid-19-vaccinkandidat BNT162b2. Studien visar betydligt mer detaljerat de data som företagen tidigare offentliggjort i ett pressmeddelande.

Totalt handlar det om över 43 000 individer i USA, Argentina, Brasilien, Sydafrika, Tyskland och Turkiet som randomiserades till att antingen få vaccinkandidaten eller placebo. Försökspersonerna har en bra representation där det är 50/50 mellan könen, 42 procent är över 55 år, en dryg tredjedel är obesa med ett BMI över 30 och en av fem hade minst ett annat medicinskt tillstånd.

Effektiviteten bedömdes genom att följa hur många som drabbades av covid-19-infektion sju dagar efter den andra dosen och senare. Av 170 insjuknade var endast åtta i vaccingruppen medan övriga 162 var i placebogruppen. Det ger en effektivitet på 95 procent.

Biverkningarna var mestadels lindriga och övergående. Men 64 vaccinerade och 6 placebobehandlade personer drabbades av lymfadenopati, förstorade lymfkörtlar, bland annat på grund av infektion. Fyra allvarliga biverkningar rapporterades i vaccingruppen. Det inträffade även två dödsfall i vaccingruppen och fyra i placebogruppen. Inga av dödsfallen bedömdes bero på vaccin eller placebo. Säkerhetsuppföljningen kommer att pågå i två år.

Läs artikeln i New England Journal of Medicine här >>

Andra läser