Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Covid-vaccin verkar fungera bra på äldre

I motsats till vad som tidigare har befarats verkar det som om de nya covid-19-vaccinerna kan skydda den mest utsatta gruppen i samhället – de äldre – mycket bra, ibland till och med bättre än yngre.

Två nya studier visar nu att äldre personer, tvärtemot vad som är normalt, får ett mycket bra, eller till och med bättre skydd av vaccin från Astra Zeneca och Pfizer.

I en fas II-studie publicerad i dagens Lancet kan forskare från bland annat Oxford Vaccine Group och The Jenner Institute visa att personer över 70 år har ett mer fördelaktigt utfall jämfört med yngre av Astra Zenecas och universitetet i Oxfords vaccinkandidat AZD1222 (ChAdOx1 nCov-19).

Forskarna har studerat effekten av vaccinkandidaten på 560 patienter i åldern 18 år och äldre som randomiserats till att få antingen covid-vaccinet eller ett kontrollvaccin. Studien, som genomfördes mellan 30 maj och 8 augusti, tittar inte alls på den verkliga skyddseffekten mot covid-19-infektion utan enbart på hur immunsvaret ser ut i patienterna.

Resultatet visar att vaccinkandidaten ger ett ungefär lika bra immunsvar hos alla åldersgrupperna. Men slående är att den äldre åldersgruppen verkar drabbas av biverkningar i betydligt lägre utsträckning. Inga allvarliga biverkningar, som kan kopplas till vaccinerna, uppträdde under studien. Däremot förekom de relativt vanliga lokala reaktionerna som smärta och svullnad vid injektionsstället och systemiska reaktioner som feber, huvudvärk, trötthet och muskelvärk ganska frekvent. Men där den yngre åldersgruppen 18–55 år drabbades i 86–88 procent av fallen rapporterades dessa biverkningar endast hos 61–65 procent av de personer 70 år och äldre som deltog i studien.

Amerikanska Pfizer och tyska Biontech publicerade i förra veckan preliminära resultat från sin fas III-studie av den gemensamma vaccinkandidaten BNT162bs som visade att den var effektiv till 90 procent. Nu har de analyserat färdigt studien, som presenteras i ett pressmeddelande från företgaen, och effektiviteten av vaccinkandidaten är 95 procent över hela studiepopulationen, enligt företagen.

I den preliminära analysen tittade man på 90 personer som drabbats av civid-19. Nu när hela studien är analyserad har man data från 170 personer som insjuknat i covid-19 i studien, som omfattade över 43 000 personer som randomiserat fick vaccinkandidaten eller placebo. 162 av dessa hade fått placebo och endast åtta hade fått vaccinkandidaten.

Glädjande nog visar analysen också att skyddseffekten för personer över 65 år var så hög som 94 procent.

Läs studien i Lancet; Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial här >>

Läs Pfizers och Biontechs pressmeddelande här >>

Andra läser