Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV ser över apoteksmarginalen

På grund av att flera myndigheter planerar att höja avgifterna för apotek kommer nu Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att se över apotekens handelsmarginal.

E-hälsomyndigheten har aviserat en höjning av receptexpedieringsavgiften på i storleksordningen 50–60 miljoner kronor per år och Läkemedelsverket planerar att höja tillsynsavgiften för apotek med cirka nio miljoner kronor per år. Dessutom påverkar flera andra regelförändringar apotekens kostnader och lönsamhet. Det framgår i TLV:s rapport ”2020 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling”.

Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

‒ Utifrån de resultat som framkommer i denna uppföljning ser vi att det kan finnas skäl att se över handelsmarginalen i en begränsad översyn, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV i ett pressmeddelande.

På Sveriges Apoteksförening ser man positivt på myndighetens besked, men man menar samtidigt att grundproblemet med apotekens sjunkande lönsamhet kommer att kvarstå även efter en justering för ökade kostnader.

– Det är mycket glädjande att TLV kommer att genomföra en begränsad översyn av handelsmarginalen till apotek. Men inom en snar framtid kommer myndigheten även att behöva göra en större översyn av handelsmarginalens konstruktion med anledning av de stora förändringarna som sker på apoteksmarknaden, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Läs TLV:s rapport ”2020 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling” här >>

Andra läser