Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nu finns nässprej mot svår depression tillgängligt

Nu finns nässprejen Spravato tillgänglig för svenska apotek. Men medlet har många restriktioner.

Sedan igår finns Spravato (esketamin) tillgängligt på svenska apotek. Medlet godkändes i EU i slutet av förra året med indikationen behandlingsresistent depression. Men läkemedlet får inte lämnas ut på recept utan är bara möjligt att rekvirera av specialister i psykiatri.

Spravato är det enda godkända läkemedlet i EU som innehåller esketamin som nässpray. Esketamin är s-enantiomeren av ketamin och båda läkemedlen är narkotikaklassade och anses ha en hög missbruksrisk.

På grund av missbruksrisken beslutade Läkemedelsverket i mitten av juni att nässprej som innehåller esketamin endast får lämnas ut mot rekvisition till en vårdinrättning som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Den förordnade läkaren ska dessutom ha specialistkompetens i psykiatri.

Patienterna måste sedan ta sprejen under övervakning av sjukvårdspersonal vid besök på vårdinrättningen. Patienterna kan uppleva övergående biverkningar i form av yrsel, förändrad perception (förstärkta hörsel och synintryck), trötthet och illamående som avtar inom 90 minuter efter dosering med nässprejen.

Esketamin anses återställa förbindelser mellan hjärnceller hos personer med svår-behandlad depression, vilket möjliggör återställd aktivitet och kommunikation inom hjärnregioner som reglerar stämningsläge. Esketamin verkar via hjärnans glutamatsystem (antagonistisk effekt på NMDA-receptorer). Verkningsmekanismen skiljer sig därmed från andra antidepressiva läkemedel.

Nässprejen ska tas två gånger per vecka under de första fyra veckorna och sedan varje vecka under de nästkommande fyra veckor, och därefter en gång varannan vecka de kommande sex månaderna.

Andra läser