Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Covid-data misstänks vara fabricerade

”Pandemins första forskningsskandal är här”, skriver Science i en artikel publicerad i dag. Mängder av registerdata som använts i högprofilerade studier misstänks vara fabricerade. Men många frågor återstår att besvaras.

Både The Lancet och New England Journal of Medicine har dragit tillbaks de aktuella studierna. Montage: Svensk Farmaci.

Registerdata från det amerikanska bolaget Surgisphere som legat till grund för flera mycket omskrivna covid-studier i högprofilerade vetenskapliga tidskrifter som The Lancet och New England Journal of Medicine misstänks nu vara fabricerade.

Både The Lancet och New England Journal of Medicine har dragit tillbaka de aktuella studierna och forskarvärlden står just nu frågande till vad som egentligen har hänt.

Det handlar dels om den mycket omskrivna studien publicerad i Lancet den 22 maj av hydroxiklorokin och klorokin med eller utan maklolid vid behandling av covid-patienter. Den visade att patienterna som behandlades med hydroxiklorokin eller klorokin, både med och utan makrolid, hade en högre risk att avlida. Studien resulterade bland annat i att WHO omedelbart avbröt klorokin-armen i den så kallade Solidarity-studien som testar fyra olika terapier mot covid-19.

Men det handlar också om en av de tre studier som publicerades den 1 maj i New England Journal of Medicine som analyserar registerdata över patienter med hjärt-kärlsjukdom och olika hjärtbehandlingar som kom fram till att det inte fanns någon ökad risk att avlida i covid-19 för patienter som behandlades med ACE-hämmare eller A-II-blockerare.

Slutligen handlar det om en tredje studie som visade att läkemedlet ivermektin hade en dramatisk effekt mot covid-19.

Andra forskare började ganska snabbt hitta märkligheter i de data som påstods ligga bakom fynden. Till exempel redovisades i en studie fler döda i covid-19 i Australien än vad landet själva redovisade, i en annan fler patienter i Afrika än vad som fanns vid den tidpunkten

Företaget bakom registerstudierna, Surgisphere i Chicago, säger på sin webbplats att de har en ”real-time” databas med över 240 miljoner patientuppgifter från över 1 200 hälso- och sjukvårdsorganisationer i 45 länder. Ett globalt datanätverk som de har byggt upp sedan 2008 då bolaget grundades.

Enligt en artikel i The Wire Science verkar företaget Surgisphere dock endast ha fem anställda och hade förra året en ganska blygsam omsättning på runt 45 000 dollar, knappast den organisation som skulle kunna driva ett globalt datanätverk med känsliga patientdata, påpekas i artikeln.

Mängder av kritiska forskare frågar sig även varför detta globala nätverk aldrig har förekommit tidigare i vare sig forskning eller debatt, om de byggt upp denna databas sedan 2008 och hur ett stort antal länder kan ha gått med på att skicka känsliga patientdata till ett privat företag i USA.

Frågorna är många, men hittills är svaren få.

Läs mer:
Science ”The pandemic’s first major research scandal erupts” >>

The Wire Science ”Why That Observational Study of Hydroxychloroquine in The Lancet Seems Fishy” >>

Surgispheres kommentarer kring frågorna om studien i The Lancet >>

 

Andra läser