Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter i industri och akademi vill hjälpa apoteken

Anställda med farmaceutisk utbildning inom läkemedelsindustri och akademi vill hjälpa apotek som drabbas av personalbrist i coronakrisens spår. Nu börjar det bli tydligt hur det praktiskt ska gå till.

Foto: Shutterstock.

I takt med att coronakrisens omfattning växer och dess totala påverkan på samhället blir allt tydligare växer också den solidariska viljan att hjälpa till där det går. Allt fler legitimerade farmaceuter från läkemedelsindustri och akademi hör nu av sig till Sverige Farmaceuter och vill ställa upp och hjälpa till ute på apotek som förlorar personal på grund av sjukdom under coronakrisen.

Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening.

Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening.

– Apoteksföretagen jobbar idag jättehårt med att försöka hålla alla apotek öppna. Vi har fått till samarbeten mellan de olika kedjorna på flera orter med flera apotek så att i varje fall något apotek kan hållas öppet även om personal insjuknar, säger Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening.

Men hon berättar samtidigt att apoteksföretagen ser väldigt positivt på möjligheten att få hjälp i en svår situation.

– Apoteken är väldigt glada att det finns ett intresse från farmaceuter som vill hjälpa till i den här situationen, men sedan beror det ju på var de bor och vilken erfarenhet de har, har man tidigare erfarenhet av att jobba på apotek kan man komma in snabbt annars behöver man kanske en kortare utbildning, säger hon.

Dag Larsson, LIF. Foto: Gunilla Lundström

Dag Larsson, LIF. Foto: Gunilla Lundström

På Läkemedelsindustriföreningen, LIF, bekräftar Dag Larsson, senior sakkunnig med ansvar för regionala och nationella frågor, att det finns en uttalad vilja från medicinskt utbildad personal att bidra i vården och på apoteken.

– Vi har fått frågan från flera håll så det finns ett intresse inom industrin, säger han.

Flera läkemedelsföretag har också som grundprincip att låta medarbetare tillfälligt bidra i hälso- och sjukvårdsarbete. Det gäller till exempel Pfizer.

– Pfizer globalt och i Sverige tillåter att medarbetare med relevant sjukvårdsutbildning rycker in med full lön. Vi har skickat ut en intresseförfrågan till medarbetare så processen är igång, säger Ulrika Gossens, kommunikationschef på Pfizer Sverige.

Lön och anställningsfrågan för personer som temporärt rycker in i hälso- och sjukvården eller på apotek är dock inte alldeles enkel. Det handlar om vilka försäkringar som gäller, hur linjechefsansvaret fungerar, men också frågor om tjänstepension. För att klargöra vad som gäller vid olika lösningar har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR tillsammans med bland annat LIF tagit fram en vägledning.

– Under helgen har LIF tillsammans med andra branschorganisationer och SKR publicerat en vägledning som syftar till att tydliggöra förutsättningarna om företagens personal görs tillgängliga för vårdinsatser. Där framgår det att läkemedelsföretagens personal kan ges tjänstledighet för att ta anställning i vården eller lånas in mot att företagen fakturerar vården på motsvarande sätt som vid annan inhyrd personal. Oavsett vilken väg behöver eventuella jäv först undanröjas och dessutom behöver ansvar och försäkringsfrågor hanteras, säger Dag Larsson på LIF.

Branschorganisationen Sveriges Apoteksförening har inte medverkat vid framtagningen av vägledningen, men tycker att det låter mycket intressant.

– Apoteken har stora behov av framför allt farmaceuter så alla initiativ som kan hjälpa till med det är välkomna. Det har kommit fram flera liknande initiativ att företag kan låna personal av andra branscher, bland annat organiserar Svensk Handel ett sådant initiativ. Apotea har till exempel lånat in personal från andra lokala företag, men apotekens stora utmaning är behovet av legitimerade farmaceuter eftersom vi redan har farmaceutbrist i branschen, säger Lisa Stern.

Margareta Hammarlund-Udenaes, Uppsala universitet.

Margareta Hammarlund-Udenaes, Uppsala universitet.

Inom akademin har man inte uppfattat att det finns lika stora möjligheter att bidra för de anställda lärarna. Undervisningen pågår fortfarande som vanligt, men att omvandla den till digital distansundervisning har krävt mycket kraft och engagemang från alla lärare. Det är budskapet både från Göteborgs universitet och Uppsala universitet som båda har utbildning av apotekare och receptarier.

– Vi måste se till att våra studenter klarar sina kurser trots att de just nu inte kan närvara på lab och vid tentor. Men finns det ett intresse hos anställda på fakulteten så är det upp till varje prefekt att hantera frågan från fall till fall, säger Margareta Hammarlund-Udenaes, dekanus för Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Rent praktiskt måste intresserade själv kontakta det eller de apotekskedjor som de kan tänka sig att arbeta för och göra upp förutsättningarna med dem, meddelar Lisa Stern.

– Vi har ingen möjlighet att matcha intresserade mot behovet på de olika apotekskedjorna utan man får höra av sig direkt till respektive apoteksföretag, säger hon.

 

Kontaktuppgifter till de olika apotekskedjorna
per.zetterman@apotea.se
olivia.ogren@kronansapotek.se
elisabeth.falkemo@apoteket.se
rekrytering@apoteksgruppen.se
rekrytering@lloydsapotek.se
jobb@apotekhjartat.se
bjorn@meds.se
michaela.skog@apohem.se
jobb@apoex.se

 

Läs vägledningen från SKR och LIF (pdf) >>

 

Andra läser