Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket receptbelägger diklofenak

Diklofenak i tablett- och kapselform kommer att receptbeläggas från den 1 juni nästa år. Det har Läkemedelsverket beslutat.

Diklofenak, som tillhör gruppen NSAID-läkemedel, har länge följts av läkemedelsmyndigheterna i EU eftersom det visat sig ha en liten ökad risk för hjärtkärlbiverkningar jämfört med andra NSAID. Från och med i sommar krävs recept för att köpa tabletter och kapslar med diklofenak, efter beslut av Läkemedelsverket.

I en studie som publicerades förra året såg man en ökad risk för förmaksflimmer, stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död på grund av hjärtkärlsjukdom även vid lägre doser av diklofenak (mindre än 100 mg/dygn) och kortare behandlingstid.

– Den nya studien ger stöd för att den ökade risken för hjärtkärlbiverkningar som man känt till sedan tidigare även finns vid lägre doser och vid korttidsanvändning. Beslutet att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna och dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan, säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket i ett uttalande.

Riskgrupper som ska undvika läkemedlet är patienter med hjärt-kärlsjukdom, cirkulationsproblem och de som drabbats av stroke eller hjärtattack. Även personer som har högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller är rökare ska bara använda diklofenak ”efter noggrant övervägande”. Riskerna för hjärtkärlbiverkningar gäller dock inte produkter med diklofenak som används på huden.

Vid egenvård rekommenderas andra smärtstillande preparat som paracetamol, ibuprofen eller naproxen.

Andra läser