Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare “motorn” i stor läkemedelsstudie

En studie med syftet att förbättra överföringen av information om läkemedel när patienter lämnar slutenvården ska genomföras på tre sjukhus. Apotekare har en central roll i projektet.

– Vi har sett många missförstånd och mycket tidsbrist både på vårdavdelningarna och i primärvården när patienterna lämnar sjukhusen, säger Ulrika Gillespie, projektledare och biträdande chefsapotekare vid avdelningen för läkemedel och farmaci på Akademiska sjukhuset.

Målet med den nya studien är att förbättra kommunikationen kring och uppföljningen av läkemedelsbehandling i samband med utskrivning av patienter från sjukhus.

I en del av studien inkluderas patienter som deltar i den stora studien Medbridge om klinisk farmaci, läs mer här.

– Det var i Medbridge som vi såg att det ibland uppstår allvarliga läkemedelsrelaterade problem i samband med att patienter skrivs ut från sjukhusen, säger Ulrika Gillespie.

I det första steget av studien ska data för patienterna som ingår i Medbridge analyseras och patienter samt läkare ska intervjuas.

I det andra steget görs insatser för att förbättra informationen om läkemedel när patienterna lämnar slutenvården. Det handlar både om information till patienter och information mellan slutenvård och öppenvård. Sedan ska antalet återinläggningar undersökas som ett mått på om insatserna har gjort nytta.

Studien ska genomföras på 12 vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Enköpings lasarett och Västmanlands sjukhus i Västerås.

Läkare både från sjukhusen och från öppenvården deltar. På varje avdelning kommer det också att finnas en apotekare som håller i den checklista som ska optimera läkemedelsbehandlingen för patienterna. Ulrika Gillespie beskriver apotekarnas medverkan som ”motorn” i projektet.

– Till skillnad från Medbridge är det här inte en studie för att utvärdera apotekarnas roll i sjukvården. Däremot är apotekarnas medverkan avgörande för att vi ska kunna genomföra detta.

Studien ska pågå i tre år och stöds med fyra miljoner kronor av Kampradstiftelsen.

Andra läser