Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet: Apotek bör lämna ut dosläkemedel

Dosläkemedel borde i första hand lämnas ut på apotek – inte på till exempel en bensinmack. Det anser Sveriges Farmaceuter sitt remissvar till Nya apoteksmarknadsutredningen.

I somras kom slutbetänkandet från Nya apoteksmarknadsutredningen som rör bland annat maskinell dosdispensering, det vill säga att läkemedel tas ur originalförpackningar och ompaketeras maskinellt till dospåsar för enskilda patienter.

Sveriges Farmaceuter är en av organisationerna som nu lämnat remissvar till utredningen. Ett av huvudförslagen i utredningen rörde nya modeller för prissättning av dosdispenserade läkemedel, något som Sveriges Farmaceuter dock inte tar ställning till.

Däremot ställer sig förbundet positivt till förslaget att landsting och kommuner ska samverka mer kring upphandling av maskinell dosdispensering. Sveriges Farmaceuter skriver i sitt remissvar att man noterat kommuners ”beröringsskräck” kring läkemedel där man ofta hänvisar frågorna till landsting och regioner.

Men i och med att allt fler patienter flyttas från sjukhusbaserad vård till eget boende eller äldreboenden, blir också läkemedel ett växande område för kommunal hälso- och sjukvård, konstaterar förbundet.

Ett annat förslag i utredningen handlar om att den aktör som bedriver den maskinella dosdispenseringen ska också ha ansvar för expedieringen av läkemedlen.

Även här instämmer Sveriges Farmaceuter och påpekar att det inte är rimligt att lägga ansvaret för detta på apotekare eller receptarier som ska lämna ut dospåsarna på apotek.

Det enda förslag som förbundet inte håller om rör utlämningen av dosdispenserade läkemedel. Utredningen ansåg inte att det behöver finnas en skyldighet för öppenvårdsapotek att vara utlämningsställe åt dosapotek. Nu får patienten ibland hämta sina dosläkemedel på en mack eller annat ställe som dosföretaget valt ut.

Detta ställer sig förbundet frågande till, eftersom möjligheten till ytterligare en kontrollinstans går förlorad om inte en apotekare eller receptarie lämnar ut dospåsarna. Dessutom missar man möjligheten att fånga upp ibland outtalade informationsbehov hos patienten.

– En lösning som hade varit bättre är att apoteken ska vara utlämningsställe i första hand och andra distributionskanaler bara i undantagsfall, om det till exempel inte finns ett öppenvårdsapotek inom rimligt avstånd, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

I betänkandet lägger utredningen även förslag kring extemporeläkemedel och lagerberedningar, prövningsläkemedel och ansökningar för licensläkemedel.

Andra läser