Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Thony Björk ny expert hos seniorer

"Farmaci-nestorn" Thony Björk har blivit SPF Seniorernas nya sakkunniga inom läkemedel. "Det finns oerhört mycket att göra för 'de årsrika'", säger han.

Thony Björk har ett långt förflutet på olika poster inom farmacin, bland annat på Apoteket AB, inom Apotekarsocieteten och som ordförande för Sveriges Farmaceuter. Nu har han även blivit SPF Seniorernas sakkunniga inom läkemedelsfrågor.

– När jag fick frågan tyckte jag att det var ett jättespännande uppdrag. Läkemedel bland äldre är ett område som varit viktigt för mig under många år. Det är en otroligt stor fråga som förtjänar ett större fokus än det har i dag. Så jag tvekade inte att tacka ja, säger Thony Björk.

I sitt nya uppdrag hjälper Thony Björk SPF seniorerna i frågor som rör området i stort. Bland annat genom att driva projektet ”Koll på läkemedel” som SPF haft under ett decennium för att förbättra läkemedelsanvändningen bland äldre. Han ska även se till att förbundets distrikt runtom i landet får information och stöd kring äldre och läkemedel.

I uppdraget ingår även att bedriva påverkansarbete gentemot politiker och andra intressenter.

– När vi får en ny regering på plats blir det extra aktuellt att driva opinion för att säkerställa läkemedelsanvändningen hos ”de årsrika” – en benämning som jag lärt mig av riksdagsledamoten Barbro Westerholm och som jag gillar, säger Thony Björk.

Thony Björk har haft det nya uppdraget sedan 1 september, och en slutsats drar han redan nu:

– Min erfarenhet hittills är att ju mer insatt jag blivit, desto mer har jag insett hur oerhört mycket som finns att göra för att förbättra läkemedelsanvändningen bland de årsrika. Till exempel för att undvika fallskador orsakade av olyckliga läkemedelskombinationer, eller för att se över förskrivningen av läkemedel mot oro och ångest, som till viss del kan ha att göra med ensamhet. Bara för att nämna några exempel, säger han.

Thony Björk har tidigare arbetat på Apoteket AB under två decennier, bland annat som kommunikationsdirektör. Han har även varit vice president för den internationella farmacifederationen FIP och han ledde Sveriges Farmaceuter som ordförande under åren 2010-2014. Just nu är han förbundets revisor.

Han har nu även olika konsultuppdrag för bland annat Apotekarsocieteten och Sveriges Farmaceuters Senna-projekt, som stöttar nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Andra läser