Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Svårläst styrka bäddar för misstag”

BLOGG: Styrkan går knappt att utläsa på periodens vara. Isabella Stenmark känner sig tveksam inför att erbjuda något som hon tycker utgör en förväxlingsrisk för både kunden och farmaceuten.

Ny månad och nya tag. Ny månad och ny budget. Ny månad och nya periodens vara.

Trots ett ökat varuflöde till apoteket och mängder med nya varunummer som behöver en lagerplats, är dagarna till och med den 15:e, på sätt och vis, mina favoritdagar på jobbet. Förra periodens vara överlappar med den nya periodens vara och apoteket kan till viss utsträckning erbjuda kunden mer valfrihet, inom förmånen.

Ibland brukar mina kollegor och jag roa oss med att stifta bekantskap med nya generika som tillkommit en utbytesgrupp och upphandlats till periodens vara. Särskilt de fantasi-namn som skiljer sig markant från substansnamnet brukar väcka uppmärksamhet och ge en föraning inför kommande, utmanande kunddialoger. Då är det lätt att ansluta till kundernas klagosång över läkemedel som byter namn och utseende från månad till månad.

I dagarna när jag skulle expediera periodens vara motsvarande T. Paracetamol, 500mg, 100st blev jag själv förbluffad. Inte över själva namnet, ”Paracetamol NET”, utan över att läkemedlets styrka tycktes flyta ihop framför mina ögon. Med ansträngda ögon och förpackningen i rätt vinkel, kunde jag tillslut se läkemedlets styrka.

Att skriva ut styrkan i vit text mot gul bakgrund, och dessutom låta punktskriften löpa ovanpå, är ingen design som direkt bidrar till en ökad konstrast. Än mindre till en särskilt läslig text.

Om en person med fullgod syn upplever svårigheter att tyda märkning på ett receptbelagt läkemedel, vad upplever då inte en person med nedsatt syn? Borde det inte vara en ett uppenbart krav att färger som används vid märkning skall kontrastera varandra, som en mörk färg mot ljus bakgrund eller tvärtom?

Enligt ”Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel” är det ett krav att märkningen på förpackningen skall vara ”lätt läsbar, lättförståelig och beständig”. Märkning skall dessutom utformas på ett sådan sätt att läkemedlet kan hanteras inom hälso- och sjukvården och utlämnas från apoteket utan risk för förväxlingar.

Visst, nu finns det inte lika många styrkor på paracetamol som det finns på andra läkemedel, men jag anser ändå inte att det duger som ursäkt. Självklart ska alla lätt kunna läsa på förpackningen utan att behöva vrida och vända på den.

Jag blir naturligtvis nyfiken, hur kan denna förpackning anses uppfylla myndigheternas krav? Kan det vara så att förpackning bara har granskats digitalt på en dataskärm, där kontrast och skärpa lätt kunnat ställas in efter önskemål?

Oavsett, så är det bedrövligt att en sådan här produkt slinker igenom. Paracetamol är ett smärtstillande läkemedel som är mycket vanligt bland våra äldre. Många av dem har nedsatt syn. Många av dem känner faktiskt igen sina läkemedel på styrkan, för till skillnad från namn och utseende, är styrkan något som inte ändras.

Själv bävar jag inför kommande kunddialoger. Nog för att jag kan försvara både fantasinamn och tabletter som byter färg. Men jag vet inte vilket argument jag skall använda för att erbjuda en förpackning som jag själv anser utgör en förväxlingsrisk – både för mig som farmaceut och för en potentiell användare.

Andra läser