Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sektionsvalen gav nya ordföranden i två sektioner

Två av förbundets sektioner får nya ordföranden efter valen till sektionsstyrelserna. Receptarien Karin Gummesson tar över klubban i apotekssektionen och apotekaren Celina Sving gör detsamma i offentligsektionen.

Valen till Sveriges Farmaceuters nya sektionsstyrelser är nu genomförda. Jämfört med förra valet fördubblades valdeltagandet totalt sett.

– Det är så klart mycket glädjande att fler väljer att påverka förbundets sammansättning och riktning, säger Magnus Ljungquist, ordförande i valberedningen.

Just nu fortsätter valberedningen sitt arbete med att föreslå personer till förbundets centrala styrelse. Valet till de centrala posterna genomförs sedan på fullmäktigemötet i november. Läs mer i Svensk Farmaci nr 4 i början av september.

Karin Gummesson, receptarie i Göteborg, tar över klubban efter Kinda Zayen i förbundets överlägset största sektion – apotekssektionen. Hon har varit förtroendevald sedan 2003 och på senare år bland annat varit ordförande i Apotek Hjärtats akademikerförening. I avtalsförhandlingarna 2017 ingick hon i förbundets förhandlingsdelegation.

Även offentligsektionen får en ny ordförande – Celina Sving. Hon var studentombudsman på förbundet under de händelserika åren kring omregleringen 2009-2011. Idag arbetar hon med elektroniska patientjournaler i Region Uppsala och leder bland annat en förstudie om hur sjukhusens läkemedelsautomater ska integreras i journalsystemet.

Tuulikki Lindmark, disputerad apotekare verksam på Disruptive Materials AB, omvaldes som ordförande i industrisektionen.

14 procent av de röstberättigade sektionsmedlemmarna röstade i valet till apotekssektionens styrelse – 2016 var motsvarande siffra 11,5 procent.

Nästan fyra gånger fler medlemmar röstade i årets val till offentligsektionen jämfört med förra valet. 26 procent av de röstberättigade sektionsmedlemmarna röstade, att jämföra med 6,6 procent 2016.

När det gäller industrisektionen röstade 19 procent av de röstberättigade sektionsmedlemmarna. 2016 var motsvarande siffra 6,0 procent.

Karin Gummesson porträtterades i nummer 1/18 av Svensk Farmaci och Tuulikki Lindmark i nummer 1/15. Celina Sving porträtteras i nr 4/18 som kommer ut i september.

Läs mer om de nya styrelsernas sammansättning i kommande artiklar här på sajten samt i Svensk Farmaci nr 4 i september.

Andra läser