Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SKL kartlägger oskäliga priser på speciallivsmedel

Oskäligt höga priser på speciallivsmedel hos enskilda apotek är fortfarande ett problem för landstingen. Efter Svensk Farmacis granskning ska SKL nu kartlägga omfattningen av problemet.

I fjol skrev vi i ett antal artiklar om tre apotek inom Apoteksgruppen som använde okonventionella lockerbjudanden mot personer som har förskrivningar av speciallivsmedel till barn och ungdomar. Detta kombinerades med mycket höga priser på livsmedlen i fråga.

Eftersom produkterna faller inom högkostnadsskyddet när de förskrivs till barn och ungdomar blir det landstingen, och indirekt skattebetalarna, som står för notan.

Thomas Lindqvist, vice ordförande för läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen, kritiserade apotekens agerande. Läkemedelsrådet påtalade frågan för TLV och apoteksägarna, men TLV avslog begäran om tillsyn med hänvisning till att prissättningen är fri.

Apoteksgruppens ledning instämde i kritiken i en artikel i Svensk Farmaci, men ansåg sig inte kunna tvinga sina entreprenörer att sänka priserna. Även Johan Wallér, Apoteksföreningens vd, tog avstånd från de enskilda apotekens agerande.

Från regeringskansliet lät man meddela att Socialdepartementet är medvetet om systemfelet som möjliggör för apotek att ta orimliga priser på speciallivsmedel – men ville inte kommentera om man avser att åtgärda saken.

Svensk Farmaci har nu kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att få en bild av om problemet kvarstår.

– Att prissättningen är fri är fortfarande ett problem. Vi har dock inte en exakt bild av hur stort det är. Vi kommer nu tillsammans med landstingen att göra en kartläggning för att få en överblick, säger Susanna Eklund, apotekare på SKL.

– Vi har också lyft frågan till både Apoteksutredningen och Läkemedelsutredningen. Tyvärr har vi fått besked att frågan inte omfattas av utredningarna, i så fall skulle det krävas tilläggsdirektiv. Det tycks alltså vad jag kan se inte vara någon förändring på väg, trots att vi påtalat att frågan borde tas om hand.

– Vår hållning är generellt att det är mycket olyckligt med fri prissättning för apoteken där kostnader tillfaller landstingen.

Som vi skrivit tidigare har vissa landsting och regioner, exempelvis Västra Götalandsregionen, valt att upphandla speciallivsmedel själva, och därmed åtminstone delvis kunnat undvika problemet.

Andra läser