Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk apotekare prisad för utveckling av farmaci i Kina

En svensk apotekare belönades häromdagen för sina bidrag till den kinesiska farmacin på en kongress i Beijing. Sjukhusfarmacin i jättelandet tar stora kliv framåt medan öppenvårdsapoteken har en längre resa, berättar han.

Den svenska apotekaren Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB, mottog priset vid Forbidden City International Pharmacist Forum 2018 efter att ”under lång bidragit till utvecklingen av praktisk farmaci i Kina”.

Hur har du bidragit till farmacins utveckling i Kina?

– Jag har under årens lopp bidragit med olika perspektiv på utvecklingen av de kinesiska apotekens roll i vården, såväl öppenvårdsapotek som sjukhusapotek. Jag har gett exempel och förslag på hur lösningar skulle kunna se ut baserat på erfarenheter från apoteken i västvärlden, teknikens möjligheter med mera.

Vilka är dina intryck från kongressen och vad bidrog du med där?

– I år talade jag under rubriken ”The value of the pharmacist in Medication Therapy Management Services”. Totalt har jag varit med i sju år på kongressen med olika presentationer, möten och intervjuer i kinesisk tv. I år var jag också involverad i programupplägget och i att engagera internationella föreläsare.

– Man märker att kineserna lär snabbt av goda exempel från andra länder, analyserar lösningarna och försöker anpassa dem till kinesiska förhållanden för att snabbt driva utvecklingen framåt. Man verkligen känner drivkraften från de deltagande farmaceuterna att lära sig mer och att utvecklas och förändras.

Hur ser utvecklingen ut inom läkemedelsförsörjning och farmaci i Kina idag?

– Kina står inför samma utmaningar som övriga västländer med en allt äldre befolkning, ökande vårdkostnader och allt fler som får livsstilssjukdomar. Samtidigt ser man möjligheter att nyttja ny teknik, screening för att förebygga sjukdomars uppkomst och stödja patienterna till ett liv i hälsa. Allt detta ryms i planen ”Healthy China 2030”. Den är utgångspunkten för att hantera alla utmaningar och skapa nya lösningar på såväl vårdens som patientens behov. Apoteken en viktig komponent i planen.

– Sjukvårdsfarmacin i Kina utvecklas snabbt just nu med nyttjande av modern teknik. Öppenvårdsapoteken har en längre resa framför sig för att nå västerländsk standard. Här behövs utbildning och kompetensutveckling, men intresset är stort för att skapa denna förflyttning, säger Lars-Åke Söderlund.

Fotnot: The Forbidden City International Pharmacist Forum lockar årligen 3000–4000 farmaceuter. Farmaceuter från ett 25-tal länder brukar delta. Kongressen, som stöds av kinesiska regeringsorgan, hade i år temat ”Medication without harm”.

Andra läser