Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brister i författningskurs akut problem för apotek

Nyanlända farmaceuter som klarat kunskapsprovet har stora kunskapsluckor när det gäller apoteksförfattningar, skriver apoteksföreningens vd Johan Wallér i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Den författningskurs som Socialstyrelsen upphandlat håller inte måttet och problemet måste lösas snarast, menar han.

I brevet, som skickades i februari, uppmärksammar Johan Wallér det han beskriver som ett akut problem.

”Våra medlemmar har upptäckt att det finns stora och viktiga kunskapsluckor hos de farmaceuter som har genomgått den författningskurs som Socialstyrelsen har upphandlat av Umeå universitet för de nyanlända farmaceuter som genomgår Socialstyrelsens kunskapsprov. Detta behöver lösas snarast”, skriver Wallér.

Den upphandlade kursen innefattar enbart allmänna kunskaper och regler i svensk hälso- och sjukvård, och inga detaljer om apoteksförfattningar, enligt Wallér.

Han poängterar att alla andra vägar till apotekar- och receptarielegitimation i Sverige, både de ordinarie universitetsutbildningarna och de utländska farmaceuternas kompletteringsutbildning, ger djup kunskap om apoteksförfattningar.

”Utan dessa kunskaper kommer det att skapa ett A- och B-lag bland farmaceutlegitimationerna, något som vi ser mycket allvarligt på”, skriver Johan Wallér. “Det är viktigt att alla farmaceuter med svensk legitimation blir anställningsbara och inte utgör någon patientrisk”, fortsätter han.

Kanske kan dock problemet vara på väg att lösas.

– Vi kommer att träffa Socialstyrelsen, Läkemedelsakademin och Sveriges Farmaceuter i april för att diskutera den här frågan och förhoppningsvis hitta en snabb lösning. Det kan finnas både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på det här problemet, säger Johan Wallér.

Socialstyrelsens tillförordnade enhetschef Åsa Wennberg skriver i ett svarsbrev till Johan Wallér den 26 mars att myndigheten ”arbetat för att få förbättringar på plats och att fördjupa författningskursen gällande de specifika apoteksförfattningarna” sedan i januari.

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet, som ansvarar för universitetets farmaciutbildningar, är inte involverad i den författningskurs som nu får kritik.

– Nej, det är helt och hållet den juridiska fakulteten som tagit fram den, vi har inte blivit tillfrågade att medverka. Det är en bred kurs som riktar sig mot många personalkategorier i vården. Helt tydligt är det så att kursen i nuläget inte förbereder för apoteksarbete i tillräcklig grad, säger Andy Wallman, universitetslektor.

Andra läser