Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Äldre människor var underrepresenterade i apoteksstudier

Hur goda är förutsättningarna för att forska på svenska apotek? Den frågan har apotekaren Pia Frisk undersökt i en ny avhandling.

Den 10 mars går Pia Frisk upp med en avhandling vid Uppsala universitet. I den undersöker hon hur väl svenska apotek lämpar sig för forskning. En bakgrund är att det finns en internationell trend att apotek utför allt fler farmaceutiska tjänster, vilket också diskuteras i Sverige. Från apotekens sida anser man att staten borde ge ekonomisk ersättning för sådana tjänster.

– Men för det krävs det att forskning kan visa att tjänsterna gör nytta, annars kommer inte politikerna att investera några skattepengar, konstaterar Pia Frisk.

I studierna som ligger till grund för avhandlingen har hon bland annat granskat flera enkätstudier utförda på apotek och genomfört både enskilda och gruppintervjuer med farmaceuter som arbetar på apotek.
Enligt avhandlingen är farmaceuter generellt positiva till att hjälpa till med att genomföra studier, men många rapporterar en brist på forskningskompetens och på tid.

– De farmaceuter som vi har intervjuat uppger att det finns en intressekonflikt mellan apotekens kommersiella fokus och att bedriva forskning. Forskning får man göra när man får en stund över, säger Pia Frisk.

I de studier som bedrivs har hon sett att äldre människor är underrepresenterade så att urvalet blir något yngre patienter.

– Det kan dels bero på att de äldsta patienterna inte går till apoteken utan istället skickar ombud eller får hjälp av släktingar, men också på att personalen är stressad och därför inte väljer att fråga äldre patienter om de vill delta i undersökningar då det ofta tar längre tid.

Enligt Pia Frisk bedrivs det för lite apoteksforskning på svenska apotek idag. Det finns en del tjänster i samarbete med läkemedelsföretag som erbjuds för att förbättra följsamheten.

– Sådana projekt kan vara bra, men de når inte alltid de breda patientgrupperna som tar statiner, blodtrycksmedel och andra vanliga läkemedel som har funnits under lång tid och de utvärderas inte vetenskapligt.

– För att farmaceutiska tjänster ska kunna införas med statlig subvention krävs det att man kan bedriva forskning på apoteken och utvärdera tjänsterna.

I de lagförslag om apotek som regeringen nyligen skickade på remiss till lagrådet står det att TLV bör få i uppdrag att ”i en förstudie utreda förutsättningarna för att genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek”.

Här kan du läsa hela avhandlingen.

Andra läser