Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedel ska vara apotekens grunduppdrag

Apotekens roll ska förtydligas i lag och information och rådgivning ska i första hand ges av farmaceuter. Det är två av flera lagförslag från regeringen. Förslagen välkomnas av Sveriges Farmaceuter.

Det lagförslag som regeringen nu lämnar för remiss till lagrådet överensstämmer till stor del med apoteksutredaren Åsa Kullgrens (S) förslag. Bland annat föreslås att det ska förtydligas i lag att läkemedel och läkemedelsanvändning – inte annan försäljning – ska vara i fokus för apoteken.

Regeringen föreslår också att huvudregeln ska vara att information och rådgivning ska lämnas av farmaceuter.

– När du går in på ett apotek ska du ha rätt att förvänta dig rådgivning av hög kvalitet. Därför stärker vi upp kraven på kompetens och förtydligar kraven på kompetensutveckling, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Sveriges Farmaceuter har till utredaren Åsa Kullgren och regeringen framhållit vikten av farmaceutens roll både vid rådgivning på apotek och vid expediering av läkemedel. Förbundets ordförande Kristina Billberg välkomnar därför förslagen.

– Vi har fått igenom att farmaceutens roll ska stärkas. Det är mycket positivt och en seger förbundet, säger hon.

Hon välkomnar också att regeringen föreslår att det lagstadgas om apotekspersonalens kompetensutveckling, vilket är en annan fråga som förbundet har uppmärksammat.

Ett par av förslagen som regeringen nu skickar på remiss är också i linje med de tillkännagivanden som den borgerliga oppositionen drev igenom i riksdagen förra året. Det handlar om att apotek ska ha returrätt på läkemedel och att 24-timmarsregeln ses över i förhållande till läkemedelsdistributörerna. I lagförslaget sägs nu att apoteken ska ha returrätt och att krav ska ställas på leverantörer att leverera läkemedel så att 24-timmarsregeln kan uppfyllas.

Sveriges Apoteksförening är positiv till de förslagen. Apoteksföreningen anser däremot inte att förslaget om att lagstadga om apotekens roll kommer att göra så stor skillnad.

– Vi motsätter oss inte att regeringen vill skriva in i lagen att apoteken ska fokusera på läkemedel, men vi anser inte att det innebär någon skillnad i praktiken eftersom apotekens verksamhet redan idag till allra största del handlar om läkemedel och kommer att fortsätta göra det oavsett en lagändring, säger Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening.

Andra läser