Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Låg andel patienter deltar i kliniska prövningar

Andelen patienter som deltar i läkemedelsprövningar i Sverige är liten. Men det skiljer sig mellan olika patientgrupper.

Cancer är det område som det pågår flest kliniska läkemedelsprövningar om. Men ser man till antal patienter är det istället hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar som ligger i topp. Och ser man till andel patienter är det de med blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet som deltar i högst grad. Det framgår av en rapport från Vetenskapsrådet.

I rapporten har Vetenskapsrådet jämfört antalet personer som deltar i kliniska studier med antal patienter i Socialstyrelsens patientregister. Oavsett diagnosområde är det en låg andel. Bland dem som deltar i högst grad, patienter blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet, var det endast 1,5 procent av 41 000 patienter som ingått i någon klinisk studie under undersökningsperioden 2010-2016.
Både studier som sker inom akademin och studier initierade av läkemedelsföretag ingår i undersökningen.

Enligt Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier 2014-2017, beror det generellt sett låga deltagandet inte på en ovilja från patienter att medverka i studier.

– Patienter har ett stort förtroende för forskning och många deltar gärna i läkemedelsstudier om de blir tillfrågade, säger han.

Han menar att problemet istället ligger hos sjukvården som inte prioriterar arbete med studier.

– Det gäller att sjukvårdspersonal ska kunna delta, att det ska vara en naturlig del av deras jobb. I teorin ska forskning vara en del av all sjukvård men så är det inte i praktiken. Det är förstås förståeligt att klinikchefer inte prioriterar medverkan i studier i den väldigt stressade vardagen, men det får vi betala för i framtiden.

Vad tror du ska till för att öka deltagandet?

– Först och främst måste vi ha ett tydligt och värderingbart uppdrag för sjukvården. Forskning är en angelägenhet för hela vården, inte bara universitetssjukhusen.

Andra läser