Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Våg av receptarier rekryteras till sjukvården

Apotekare är idag en alltmer etablerad yrkeskategori på svenska sjukhus. Nu eftersöks även allt fler receptarier. Uppskattningsvis 100 receptarier är anställda av landstingen idag.

Trenden belystes i en paneldiskussion på Läkemedelskongressen i Stockholm igår. Där framgick det bland annat att receptariernas nya yrkesroll i sjukvården är distinkt annorlunda än apotekarnas, även om överlappningar finns.

Margareta Blom, avdelningsreceptarie på enheten för kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus, var en av de som deltog i debatten.

– Det här är en väldigt rolig utveckling. Vi har blivit ett komplement till sjuksköterskorna när det gäller läkemedelshanteringen, vi avlastar dem och förebygger många fel. Vi gör allt från att sitta med vid SVP-genomgångar, sköta baslager på vagnar och svara på frågor från sjuksköterskorna om hållbarhet och hantering. Förutom farmaceut blir man både logistiker och ekonom och håller i många utbildningar, berättade Margareta Blom.

Astrid Forsström, läkemedelschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättade att Region Uppsala idag har över 20 anställda apotekare spridda på Akademiska sjukhuset, Enköpings sjukhus och primärvården.

– Nu ser vi ett allt större behov av receptarier i sjukvården och har också börjat att anställa, sa hon, och uppskattade antalet receptarier i landets regioner och landsting idag till cirka 100.

Läs en längre artikel om utvecklingen, inklusive ett referat av debatten på kongressen, i Svensk Farmaci nr 6/17 i december.

Andra läser