Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler missar tentor i Uppsala

Fler farmacistudenter i Uppsala blir underkända på tentor idag än för ett drygt decennium sedan. Men sedan 2010 har ingen större förändring skett.

Förra veckan uppmärksammade vi att allt fler läkarstudenter misslyckas med studierna redan de första terminerna, och att trenden är liknande på apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Även på Uppsala universitets farmaciutbildningar har resultaten fallit, åtminstone i jämförelse med hur det såg ut i mitten av 00-talet.

Universitetet har fört löpande tentamensstatistik för receptarie- och apotekarprogrammen sedan 2010, och har dessutom jämförelsesiffror från 2004-5.

Enligt Ingrid Nylander, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap och prodekan för grundutbildningen, ligger andelen som blir underkända rätt stabilt sedan 2010 – men är högre än 2004-05.

Skillnader föreligger för olika tentor, men genomsnittssiffran för andelen underkända tentamina på apotekarprogrammet är idag cirka 30 procent när det gäller förstagångsskrivare. 2004-05 var motsvarande siffra omkring 20 procent.

På receptarieprogrammet underkänns i genomsnitt cirka 40 procent idag, även denna siffra har legat ganska stabilt sedan 2010. Men 2004-05 var andelen som kuggade lägre: cirka 25-30 procent.

I vår tidigare artikel berörs tänkbara orsaker till de sjunkande studieresultaten på de medicinska och farmaceutiska grundutbildningarna.

Andra läser