Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny väg mot antibiotika kan öppnas

Lif:s initiativ kring nya incitament för att skynda på utvecklingen av antibiotika verkar kunna bära frukt. Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå en incitamentsmodell.

Folkhälsomyndigheten ska ge förslag på åtgärder som ”grundar sig på en kartläggning och analys av nationellt och internationellt arbete”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Fokus för uppdraget är incitamentsmodeller som kan underlätta utveckling av nya antibiotika.

”En eventuell åtgärd skulle exempelvis kunna innebära en svensk pilotverksamhet på nationell nivå i syfte att visa på möjliga tillvägagångssätt för den internationella nivån”, skriver regeringen.

Redovisningen ska omfatta en rekommendation om vilken eller vilka åtgärder som bedöms vara lämpligast att gå vidare med.

Det var i mars i fjol som läkemedelsindustrins branschorgan Lif presenterade ett förslag på en ny hälsoekonomisk modell för utveckling av antibiotika vid ett rundabordsmöte med regeringskansliet och branschaktörer.

En premie som betalas till läkemedelsföretaget – oavsett om läkemedlet används eller inte – ingick i det förslaget.

Andra läser