Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tvist om formuleringar orsakar dödläge i förhandlingar

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel kommer inte överens om en formulering för utlåning av personal. Men förbundets förhandlingsdelegation tror ändå att avtalet snart kan komma i mål.

Redan i slutet av april tecknade Sveriges Farmaceuter avtal med arbetsgivarorganisationen Almega. Men avtalet med Svensk Handel, där fyra av de fem stora apotekskedjorna ingår, är ännu inte klart. Svensk Farmaci frågade Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Christer Borg om hur det går med förhandlingarna.

Varför är avtalet inte i land ännu?

– Vi har sagt att vi är beredda att skriva på ett avtal med de ändringar som parterna har förhandlat fram och att vi även fortsättningsvis ska ha ett sifferlöst avtal. Men vi vill att en färdriktning ska anges vad gäller utlåning och att det ska föras till protokollet. Vi för diskussioner om hur det ska formuleras och där är vi inte i mål än.

Vad är det för färdriktning som Sveriges Farmaceuter vill ha?

– Vi vill att det ska stå i förhandlingsprotokollet om vad som ska gälla vid tillfällig utlåning. Det som vi centralt inte kommit till samsyn om, det vill säga utlåningen, anser vi ska regleras mellan enskilda apoteksföretag och akademikerföreningarna på företagen. Vi vill att det ska stå att lokala parter ”om möjligt” ska hitta lösningar för utlåning och att det ”om möjligt” ska ske före årsskiftet. Svensk Handel har inte gått med på det.

Varför är utlåning en så viktig fråga för Sveriges Farmaceuter?

– Eftersom det är en viktig del i våra medlemmars arbetssituation. Vi måste få klarhet i när anställda ska vara skyldiga att gå med på att lånas ut och i vilka fall det ska råda frivillighet. Sen är också villkoren för utlåning en betydelsefull fråga för oss. Hur länge kan man vara utlånad? Hur långt bort ska man behöva vara beredd att åka för att jobba som utlånad?

När kommer ni i mål?

– Med tanke på att vi till den allra största delen är överens om innehållet i avtalet och att frågan om utlåning är den enda som kvarstår borde vi nu kunna komma till ett avslut. Nu handlar det bara om hur vi formulerar oss i protokollet. Vi har inte fått någon tillfredsställande motivering från Svensk Handel till vad som är så farligt med den skrivning vi föreslår och från apoteksföretagen har vi fått positiva signaler om att vi ska kunna komma överens lokalt.

Vad innebär det för medlemmarna att förhandlingarna har dragit ut på tiden?

– Fram till dess att vi tecknat ett nytt avtal gäller det gamla. Arbetsgivarna vill inte sätta igång lönerevisonsprocessen förrän det finns ett nytt avtal. Men i och med att vi accepterar ett fortsatt sifferlöst löneavtal behöver parterna inte invänta någon siffra att förhålla sig till så vi tycker att löneprocessen redan hade kunnat starta.

Andra läser