Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verket föreslås upphöra med rekommendationer

Läkemedelsverket har på senare år fått många nya regeringsuppdrag och blivit en allt större myndighet. Men nu vill en statlig utredning minska arbetsbördan. Verket föreslås sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Förslagen i Sofia Wallströms kunskapsstödsutredning får, om de förverkligas, långtgående konsekvenser för Läkemedelsverket (LV).

Wallström, till vardags generaldirektör för en annan läkemedelsmyndighet, TLV, föreslår att LV ska sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Utredningen hänvisar till en rapport från 2016 från Rådet för statlig styrning med kunskap, som ifrågasätter marginalnyttan av att både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ger ut rekommendationer om läkemedelsbehandling inom samma områden.

Enligt rapporten behövs en tydligare arbetsfördelning, till exempel att LV väljer områden där nationella riktlinjer saknas, att läkemedelsfrågorna exkluderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller att en bättre distinktion görs mellan dokumentens målgrupper.

Utredningen lyfter fram att LV till skillnad från Socialstyrelsen inte tar hänsyn till kostnadseffektivitet av läkemedel.

”Därmed finns risk för olika budskap när det gäller prioritering mellan läkemedelsbehandlingar”, skriver Wallström.

Utredningen föreslår också att produktionen av Läkemedelsboken (LB) lyfts bort från verket. ”Läkemedelsbibeln” LB har producerats sedan 1977, först av Apoteksbolaget/Apoteket AB och sedan apoteksomregleringen av LV.

Boken överlappar enligt utredaren med SKL:s och sjukvårdshuvudmännens arbete med behandlingsriktlinjer till primärvården. Wallström föreslår att vårdens behov av LB analyseras, och att produktionen sedan eventuellt flyttas till landstingen.

Svensk Farmaci har kontaktat Läkemedelsverket för kommentarer kring förslagen. Vi presenterar svaren i en uppföljande artikel i morgon.

Andra läser