Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brittiska apotek inspirerade svensk delegation

I Storbritannien erbjuder apoteken flera läkemedelstjänster och där kan apotekare ha förskrivningsrätt. En svensk delegation var nyligen där på ett studiebesök.

Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Unionen anordnade nyligen en resa till Storbritannien. För att planera resan tog organisationerna hjälp av Sveriges Farmaceuters tidigare ordförande Thony Björk. Han har tidigare även varit ordförande för den europeiska apoteksföreningen PGEU och skrev förra året en rapport om farmaceutiska tjänster i olika delar av världen.

– Storbritannien är längst fram i Europa vad gäller farmaceutiska tjänster och det var därför ett lämpligt resmål för att få inspiration till svenska apotek, säger han.

Med på resan var bland annat företrädare för fackförbunden och representanter från flera av apotekskedjorna.

I Apoteksmarkandsutredningen föreslås TLV få ett uppdrag att utreda införande av en farmaceutisk tjänst i Sverige. Vad det skulle vara för tjänst i så fall är ännu oklart. Thony Björk lyfter särskilt fram det stöd till patienter som brittiska apotek kan ge vid nyinsättning av läkemedel som något som borde prövas också i Sverige.

– Även om patienter idag får information både vid förskrivning och uthämtning av läkemedel uppstår många frågor när patienten väl börjar använda sina läkemedel. Det ligger i vårdens, patientens och läkemedelsindustrins intresse att läkemedel används rätt och det här är ett väldigt bra sätt att åstadkomma det, säger han.

I Storbritannien finns ett antal bastjänster som apoteken får betalt för att utföra. Utöver det erbjuder många apotek betaltjänster.

– Ett exempel är att den som har ont i halsen kan gå till en apotekare som topsar för att se om det är en bakteriell infektion och om det är det kan patienten få antibiotika utskrivet av apotekaren, berättar Clary Holtendal, Sveriges Farmaceuters professionsutvecklare som var med på resan.

Hon påpekar att alla tjänster inte nödvändigtvis är bra och att hon är tveksam till just den här tjänsten mot bakgrund av det stora problemet med antibiotikaresistens.

För halsfluss-tjänsten krävs att apotekaren har förskrivningsrätt, vilket det går att få som apotekare i Storbritannien sedan ett antal år tillbaka.

Enligt Thony Björk är det inte särskilt många apotekare som har certifierat sig för det.

– Det är nog vanligast i områden med liten tillgång på hälso- och sjukvård. Förskrivningsrätten gäller endast ett utvalt sortiment av receptbelagda läkemedel.

Han jämför apotekarnas förskrivningsrätt i Storbritannien med ett farmaceutsortiment, det vill säga läkemedel som kan köpas receptfritt om köpet sker från en farmaceut. Vissa länder har ett sådant sortiment och det är något som bland annat Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening vill ska införas i Sverige.

Apoteksföretagen i Sverige har under de senaste åren utvecklat en rad hälsotjänster, men vad gäller läkemedelstjänster har det inte tagit fart.

Hur kommer det sig att Storbritannien ligger så långt framme vad gäller farmaceutiska tjänster på apotek?

– De har många apotekare och en stark kår som effektivt har visat på nyttan av att apoteken tar en större roll i vårdkedjan, säger Clary Holtendal.

– Bristen på läkare och den dåliga tillgängligheten till sjukvård i Storbritannien har gjort att finansiärerna har sett en möjlighet att avlasta vården och minska felanvändningen av läkemedel genom att den kompetens som finns på apoteken används, säger Thony Björk.

Andra läser