Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Det prestigefulla EES-mästerskapet

BLOGG: Apotekaren Isabella Stenmark bloggar om expertstödet EES – som riskerar att bli en tävling mer än ett hjälpmedel.

Det pågår en tyst men prestigefull kamp apotekskedjorna emellan, där målet är att bli ”bäst” på att använda EES. Om du mot förmodan inte är bekant med EES, så är det E-hälsomyndighetens elektroniska expertstöd vid recepthantering.

Farmaceuterna på apoteken uppmuntras att nyttja detta verktyg och med jämna mellanrum kommer färsk statisk över resultatet, hur många gånger har ditt apotek använt EES. Jämförelsen i sig, blir en uppmaning.

Jag har absolut inget emot EES. Det är ett fantastiskt hjälpmedel förutsatt att det används på rätt sätt och av rätt skäl. En funktion som särskilt väckt mitt intresse är stödet vid hög dos och åldersvarningar till barn. I rollen som farmaceut ska vi vara extra uppmärksamma när det gäller barn. När läkaren medvetet gör avsteg från FASS utan att märka receptet med SIC eller OBS, är det till stor hjälp med den utökade information från EES.

I höstas sändes ett inslag om EES i TV. Dagen därpå märkte jag direkt att många faktiskt tittar på TV. Kunderna ville absolut veta om deras läkemedel passade ihop. I mitt huvud tänkte jag tyst; jag har redan gjort en farmaceutisk kontroll, men jag förstod vad kunderna var ute efter erbjöd naturligtvis en dubbelkontroll med EES. Jag föreställer mig att det var fler än jag som fick den frågan just då.

För att göra en korrekt tolkning av det som står i EES behöver farmaceuten tid. Mitt mardrömsscenario är en påstridig kund med lång läkemedelslista som kommer in mitt under lunchruschen. Visst, jag kan snällt be om att få återkomma men det är inte alltid så lätt, särskilt när kunden hävdar att hen är på apoteket nu och önskar att få hjälp nu.

Förutom tid, krävs det både övning och kunskap för att tolka en signal i EES. Att rabbla upp interaktioner oavsett klassifikation kan göra mer skada än nytta.

I samma veva, efter TV-inslaget, fick jag ett telefonsamtal av en kund som var undrande över interaktionen mellan omeprazol och Kalcipos-D som hen hade fått information om på ett apotek. Eftersom interaktionen inte ringde någon klocka, fick jag snabbt logga in på Janusinfo för att själv göra en tolkning. Det visade sig att absorptionen av kalcium kan minska vid samtidig behandling med omeprazol. Interaktionen var klassad som B3 och dess kliniska betydelse inte var fastställd. Eventuellt kunde kalciumdosen dubbleras vid samtidig behandling.

Hur har EES använts i detta fallet? Jag tycker det är jättesvårt att föra bra diskussioner kring interaktioner med kunden. Det är många ställningstagande som ska göra på samma gång. Hur ska interaktionen värderas och vilka ska tas upp? Hur förklarar vi att en interaktion inte är av klinisk relevant? För att formulera sig rätt och göra en korrekt farmaceutisk tolkning kan vi inte alltid förväntas göra detta under lunchruschen. Det blir en avvägning i en redan slimmad tillvaro.

Kunden jag pratade med på telefon frågade om hen skulle ändra på doseringstillfällena för att förhindra interaktionen. Eftersom kunden var undrande istället för att vara införstådd med att interaktionen inte var relevant, tycker jag att vi har misslyckats i dialogen. Det är som sagt svårt att göra tolkningar kring interaktioner och det kräver övning. En kund skall inte få information kring en B-interaktion på ett sätt som väcker frågor och oro. Vi måste kunna hantera informationen och ta ansvar för hur vi framför den.

Därför retar EES-statistiken mig. Hur kan vi mäta att en apotekskedja är ”bäst” på att använda expertstödet när det räcker att öppna upp EES för att få en ”pinne” i statistiken. Det säger inget om hur eller ens om informationen i EES används.

Jag tycker inte att jag är en sämre farmaceut för att jag fortfarande föredrar Janusinfo framför EES, trots att jag går miste om min ”pinne”. Visst, jag kanske är lat, med Janusinfo behöver jag inte ansluta kunden och förklara innebörden av det, jag är van vid dess upplägg och hittar snabbt det jag söker.

Förändring är en utdragen process för mig och det kommer ta tid att vänja mig vid EES. Däremot ser jag verkligen stor potential i dess användande. Med det sagt, behöver vi inte söka den ”bästa” som om det vore en tävling.
Funktionen kanske redan finns utan min vetskap, men det vore intressant att kunna läsa informationen som finns i EES utan att behöva ha kunden framför sig. Om inte annat för att träna på avvikande barndoseringar.

Andra läser