Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kommunapotekare kan minska läkemedelsrisker

Apotekare i kommunen skulle kunna minska läkemedelskostnaderna i kommuner och förbättra livskvalitén för patienter.

En hälsoekonomisk analys som Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, har gjort på uppdrag av Sveriges Farmaceuter pekar på att införande av kommunapotekare kan medföra flera positiva effekter. Enligt analysen går det inte att säkert fastslå att kommunapotekare minskar kostnaderna för läkemedelsrelaterade problem utifrån det underlag som finns i dag. Men rapporten pekar på några effekter som skulle kunna uppnås. Dessa är bland annat:

– Minskade läkemedelskostnader i kommunen när multimedicineringen och antalet olämpliga läkemedel minskar.

– Minskade kostnader för fallolyckor inom landsting och kommuner om olämpliga läkemedel för äldre kan tas bort och risker för läkemedelsinteraktioner minskas.

– Med färre fallolyckor och läkemedelsrelaterade problem förbättras patienters livskvalité och bördan för anhöriga minskar.

Rapporten pekar också på att kostnader för akutsjukvård och inläggningar minskar om kommunapotekare hjälper till med att minska läkemedelsrelaterade problem.

Andra läser