Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceuter kan spela större roll i vårdsystemet”

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill att farmaceuterna och apoteken ska spela en större roll än idag inom vårdsystemet. Det säger han i en intervju med Svensk Farmaci om den nationella läkemedelsstrategins nya handlingsplan och den aktuella apoteksutredningen.

Svensk Farmaci ställde frågor till ministern förra veckan, då både den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan och den nya apoteksutredningen presenterades.

Läs en betydligt längre version av intervjun i tryckta Svensk Farmaci nr 2/17 inom kort.

Vilka var de viktigaste resultaten och utfallen inom ramen för NLS under det gångna året?

– Det senaste året har en departementspromemoria tagits fram om en nationell läkemedelslista. Förslaget har kopplingar till många aktiviteter inom och utanför den nationella läkemedelsstrategin. Ett annat exempel är att Läkemedelsverket och SKL har redovisat uppdrag som gör det lättare att ta nya steg i arbetet med uppföljning av läkemedelsanvändning. Det finns flera andra exempel på leveranser som för oss närmare målen med den nationella läkemedelsstrategin, säger Gabriel Wikström.

– Vilka effekter strategin har på mer övergripande nivå får vi förhoppningsvis mer information om när det kommer en rapport senare i vår som en särskild grupp inom läkemedelstrategin tar fram för att följa upp strategins målområden, baserat på både strategins perspektiv och handlingsplanens aktiviteter.

Det blev inget av Lif:s, apoteksföreningens och Sveriges Farmaceuters förslag om att utreda ett “pharmacist only”-sortiment i linje med en internationell utveckling, åtminstone inom NLS. Hur ser du på en utveckling i denna riktning?

– Förslaget finns inte med som en aktivitet i den nationella läkemedelsstrategin, men vi håller på och tittar på om det i någon form kan bli aktuellt att hantera på annat sätt. Det finns anledning att titta mer på den internationella utvecklingen i fråga om patientens egen behandling med receptfria läkemedel.

Apropå apoteksutredningen, hur vill du allmänt att apoteken ska utvecklas i framtiden för att förbättra läkemedelsanvändningen? Kan farmaceuternas kompetens utnyttjas på ett bättre sätt än idag?

– Det finns intressanta förslag i utredningen om att nyttja farmaceuters kompetens bättre. Jag tror att farmaceuter som yrkesgrupp, och apotek som sådana, kan spela en större roll som en del i vårdsystemet än vad de gör idag, säger Gabriel Wikström.

Läs även vår artikel från förra veckan, där Gabriel Wikström utvecklade sin syn på apotekens önskvärda utveckling.

Andra läser