Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet fick igenom hjärtefrågor i utredning

Nu har konturerna av den nya apoteksutredningen, som idag överlämnas till regeringen, presenterats i Dagens Nyheter. Flera av de förslag som Sveriges Farmaceuter drivit läggs fram av utredningen, konstaterar en påtagligt nöjd förbundsordförande Kristina Billberg.

I ett debattinlägg på DN Debatt presenterar huvudutredaren Åsa Kullgren huvuddragen i Nya apoteksutredningen.

Utredningen vill bland annat skärpa regleringen när det gäller vilka som får ge rådgivning om läkemedel på apotek. Konkret föreslås att:

Endast farmaceuter ska få expediera recept och ge råd till kund när det gäller receptbelagda läkemedel.

Minst kompetens som apotekstekniker ska krävas för att få ge råd om receptfria läkemedel.

Staten föreslås också initiera och utvärdera en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst för att få underlag för att eventuellt permanenta ett sådant uppdrag till apoteken.

– Att få fart på utvecklingen av farmaceutiska tjänster har länge varit en hjärtefråga för oss, och vi har kommit med konkreta inspel om detta till utredningen. Därför är det väldigt roligt att man nu föreslår att detta utvärderas. Det återstår att se vad det är man föreslår, men min tolkning är att det handlar om en ny tjänst snarare än en fortsättning på Läkemedelsverkets pilotprojekt med strukturerade läkemedelssamtal, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

– I övrigt är det mycket positivt att utredningen vill stärka apotekens och farmaceuternas roll i vårdkedjan. Att man vill tydliggöra vad som bör krävas för att ge rådgivning om läkemedel är utmärkt och något som vi också drivit på om.

Utredningen går också apoteksbranschen till mötes i några av deras hjärtefrågor. En förändring av 24-timmarsregeln föreslås så att huvudansvaret för leverans inom 24 timmar flyttas från apoteken till distributörerna.

Även apotekens möjlighet att returnera läkemedel föreslås regleras, vilket ska förbättra apotekens möjligheter att lagerhålla läkemedel.

Dessa förslag lär få bifall av riksdagen om de når fram till regeringens proposition – de sammanfaller nämligen med majoriteten i Socialutskottets tillkännagivanden häromveckan.

Utredningen föreslår också ett särskilt regelverk för apoteksombud där alla apoteksaktörer ges möjlighet att inrätta ombud. Idag får bara Apoteket AB göra det.

Åsa Kullgren avslutar sin artikel i DN med att konstatera att utredningens förslag innebär att apotekens ”roll i vårdkedjan stärks och att apoteken får en tydligare roll i arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen”.

”Apoteken sitter på stora resurser i form av högt utbildad personal med specifik kompetens vad gäller läkemedel och läkemedelsanvändning. Staten måste på ett bättre sätt dra nytta av denna särskilda kompetens genom tydligare krav och stimulerande åtgärder. Det är bra för patienterna. Det är bra för skattebetalarna”, skriver Åsa Kullgren.

I eftermiddag håller hon och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) en presskonferens om utredningen, och ikväll presenterar Åsa Kullgren arbetet vid en kvällsaktivitet på Apotekarsocieteten.

Andra läser