Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekschef “förbjöd” EES

En apotekschef bannlyste användning av expertstödet EES på sitt apotek, eftersom ”det tar för lång tid”. Ett exempel på uselt ledarskap, tycker Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter och tidigare apoteksentreprenör.

Användningen av EES, Elektroniskt expertstöd, på apoteken ökar kraftigt.

Antalet körningar mer än fördubblades från drygt 400 000 år 2015 till över 950 000 under fjolåret.

En medlem i Sveriges Farmaceuter som arbetar på apotek, och som vill vara anonym, meddelade dock nyligen Svensk Farmaci att användning av EES motarbetas på dennes arbetsplats.

Apotekschefen ska informellt ha förbjudit de anställda på arbetsplatsen att använda EES eftersom det anses ta för lång tid.

– Jag tycker detta är ett skrämmande exempel på ett synnerligen dåligt ledarskap. Den signal chefen sänder är att detta inte är prioriterat vilket inte inger förtroende för apoteken som en del av vården. Självklart måste det finnas utrymme att göra EES-körningar vid behov, säger Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Maria Wanrud, apotekare på e-hälsomyndigheten, tycker att EES snarast bör ses som tidsbesparande.

– EES är ju ett komplement till den farmakologiska kontroll som farmaceuten alltid är skyldig att göra i samband med en receptexpedition. Om farmaceuten inte kan allting utantill i huvudet, vilket i princip är omöjligt, kan hen använda sig av olika uppslagsverk för att till exempel säkerställa att ett läkemedel är lämpligt. I stället för det tidsödande arbetet kan farmaceuten använda sig av EES som momentant levererar ett beslutsunderlag, säger hon.

Andra läser