Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksutredning får fem nya uppgifter

Extempore, dos, receptläkemedel utanför förmånen, licensansökningar på sjukhusapotek och prövningsläkemedel. Åsa Kullbergs apoteksutredning får fem nya uppgifter och ytterligare två månader för att bli klar med det ursprungliga uppdraget.

Enligt tilläggsdirektiven som regeringen beslutade igår ska utredningen:

– Se över marknaden och reglerna för extempore och lagerberedningar

– Se över marknaden och reglerna för maskinell dosdispensering

– Analysera om apotekens handelsmarginal bör regleras för receptläkemedel utanför förmånen

– Lägga fram förslag som möjliggör för sjukhusapotek att ansöka om licens för läkemedel via den elektroniska lösningen för licensansökan

– Ge förslag om distribution av prövningsläkemedel till försökspersoner och prövningsställen

Dessutom får utredningen mer tid på sig för att slutföra sina ursprungliga uppdrag. Senast den 28 februari nästa år ska dessa redovisas.

Ett delbetänkande som behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna ska redovisas senast den 15 juni nästa år.

De fyra resterande uppdragen enligt ovan ska redovisas senast den 31 december 2017.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) förklarar i regeringens pressmeddelande att han skulle välkomna förändringar när det gäller läkemedlen utanför förmånen.

– Idag kan kostnaderna för läkemedel som inte ingår i förmånen vara både varierande och svåra att förutsäga. När allt fler läkemedel finns utanför förmånerna är det viktigt att se om vi kan få en bättre situation för patienterna kring dessa läkemedel, säger han.

Andra läser