Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Visar vägen i regeldjungeln

En apoteksfarmaceut kan fråntas sin yrkeslegitimation – utan att händelseförloppet utgör saklig grund för uppsägning. SFA:s förbundsjurist har rönt stor uppskattning för sin föreläsning om vad farmaceuter får göra på jobbet, och nästa år kan budskapet spridas till regioner och studenter.

Farmaceuters yrkesutövning regleras bland annat av arbetsrätt, regler om legitimationsansvar, straffrätt och yrkesetiska riktlinjer.

Översatt till regelverk handlar det å ena sidan om lagstiftning som MBL, LAS, Brottsbalken, Patientsäkerhetslagen – men även om kollektivavtal, anställningsavtal och policydokument.

Att regelbrott kan få vitt skilda konsekvenser i relation till de olika systemen illustrerades av Sveriges Farmaceuters förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja, när hon häromdagen höll föreläsningen ”Vad får jag göra som farmaceut” på Apotekarsocieteten.

Det kan exempelvis finnas situationer när en farmaceut riskerar att bli av med sin yrkeslegitimation, men där händelseförloppet inte utgör saklig grund för uppsägning.

Presentationen var den sista i Sveriges Farmaceuters Etikforums och Apotekarsocietetens seminarieserie om etik under hösten.

– Det var en lysande presentation som jag tycker att alla studenter borde få ta del av. Via bra fallexempel och jämförelser illustrerade Viktoria skillnaderna mellan bland annat arbetsrätten, yrkesetiken och straffrätten, säger Annika Nordén Hägg, ordförande i Etikforum.

– Våra seminarier har i tre delar belyst ansvar, legitimation och etik utifrån olika perspektiv. Utfallet har varit över förväntan och vissa av seminarierna, inte minst Viktorias, borde absolut ha potential att bli regionaktiviteter inom förbundet, säger Annika Nordén Hägg.

Andra läser