Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TVBL kvar på hyllor hos Apoteket AB

För en månad sedan tog Apoteket AB strid för att läkemedel ska ge bevisad effekt i en uppmärksammad debattartikel. Men att plocka ned de traditionella växtbaserade läkemedlen – som ofta saknar vetenskapligt belagd effekt – från hyllorna finns inte på kartan.

I en artikel i Dagens Nyheter för en månad sedan berättade Apoteket AB:s vd Ann Carlsson att hennes bolag vill öka sitt samhällsengagemang och ta strid mot det hon kallade läkemedelsslarvet.

Den första punkten i programförklaringen handlade om läkemedelsbegreppet.

Det är viktigt att begreppet läkemedel blir liktydigt med vad som klarar vetenskapens hårda metodkrav, skrev hon.

Ann Carlsson välkomnade bland annat regeringens upphävande av antroposofernas undantag i läkemedelslagen, som en ”viktig signal om att man inte ska få tillstånd att sälja preparat som läkemedel utan att kunna visa ett vetenskapligt stöd för att de har effekt”.

För en annan kategori läkemedel, de traditionella växtbaserade läkemedlen (TVBL), gäller dock denna problematik sedan länge – de är godkända läkemedel men saknar krav på en vetenskaplig dokumenterad effekt.

Svenska apotek har enligt lagen tillhandahållandeskyldighet för dessa läkemedel. Apoteket AB skulle alltså, även om de ville, inte kunna rensa ut dessa ur sortimentet.

Inom möjlighetens ramar finns dock – som en läsarkommentar till vår förra artikel antydde – att plocka ned TVBL från hyllorna och/eller att inte lagerföra dem på de lokala apoteken. I det senare fallet kan de alltså tillhandahållas, men bara efter beställning.

Något sådant initiativ är dock inte på väg från Apoteket AB.

– Artikeln ska inte tolkas så. Att vi vill värna läkemedelsbegreppet handlar i första hand om att markera mot kvacksalveri och lurendrejeri. Vi kommer att fortsätta att sälja de traditionella växtbaserade läkemedlen som nu, men det är viktigt att vi är ärliga och tydliga kring vad man kan förvänta sig av dem, säger Eva Fernvall, ansvarig för samhällsrelationer på Apoteket AB.

Essensen i debattartikeln är enligt Eva Fernvall att Apoteket AB vill bli tydligare i samhällsövergripande frågor, bland annat baserat på bolagets storlek och dess historia.

Vad konkret är på gång i linje med de frågor ni lyfter i debattartikeln?

– Ett exempel gäller kassationen av läkemedel, där vi för diskussioner med vården och myndigheterna för att komma framåt. Det är fortfarande så att alldeles för mycket läkemedel slängs, säger Eva Fernvall.

– Vi har också coacher som är ute på ett femtiotal apotek och som jobbar med att utveckla dialogen mot kunden så att den bland annat blir mer öppen. De här kundsamtalen behöver ofta få ta tid. Vi arbetar annars vidare med att utveckla och konkretisera det vi uttryckt i debattartikeln. Mer är på gång som jag kan berätta om längre fram, säger Eva Fernvall.

Andra läser