Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framgång för apotekare på urologiavdelningen

En klinisk farmaceut på heltid bidrog bland annat till mer korrekta läkemedelslistor i ett projekt på Danderyds urologiska vårdavdelning. Verksamheten har nu permanentats.

Som vi skrev här på sajten i september är den kliniska farmacin på frammarsch i Stockholm.

I framkant finns Danderyds sjukhus kirurg- och urologklinik med hela fyra kliniska apotekartjänster och en receptarietjänst på en och samma klinik.

Under åtta veckor i våras utvärderades ett nytt arbetssätt på den urologiska vårdavdelningen. En klinisk apotekare jobbade då heltid i teamet på avdelningen med att utföra enklare läkemedelsgenomgångar (eLMG).

Arbetet bestod också i att delta vid ronderna för att informera om identifierade fel i läkemedelslistorna och uppmärksamma läkare på läkemedelsrelaterade problem.

Dessutom samordnade apotekaren läkemedelshanteringen för avdelningens dospatienter inför hemgång. 

Under projekttiden utfördes 182 eLMG på urologavdelningen, mot 98 under en kontrollperiod 2015 då en klinisk farmaceut arbetade två timmar om dagen på avdelningen.

Totalt 211 fel korrigerades i läkemedelslistorna under projekttiden, mot 98 under kontrollperioden.

Enligt arbetssättet på kliniken för farmaceuterna själva in korrigeringarna på läkemedelslistorna som förskrivare sedan signerar. Signeringsgraden ökade till 91 procent under projekttiden, att jämföra med 65 procent under kontrollperioden 2015.

Alla 38 LRP som den kliniska farmaceuten framförde muntligt under projekttiden åtgärdades av läkare.

Enligt projektets slutrapport ansåg i princip alla involverade läkare och sjuksköterskor att det nya arbetssättet säkrat och effektiviserat läkemedelshanteringen.

Det nya, intensifierade arbetssättet har nu permanentats på urologavdelningen.

– Glädjande nog finns nu en klinisk farmaceut på heltid på urologavdelningen. Vi har ett rullande schema där vi farmaceuter cirkulerar mellan kirurgavdelningarna, urologavdelningen och anestesimottagningen, berättar Jeanette Andersson, klinisk farmaceut på kirurg- och urologkliniken.

– Det här projektet har varit jätteuppskattat. Många läkare erkänner att de inte alltid tänker på läkemedelsinteraktioner och uppskattar att vi gör det.

Finns det möjlighet att er verksamhet utökas till andra avdelningar på sjukhuset?

– Vår verksamhetschef är mycket positiv till det, och det är vår målsättning att bli en del av teamet på fler kirurgiska avdelningar, säger Jeanette Andersson.

Andra läser