Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler studenter väljer förbundet

Sveriges Farmaceuters satsning på ökad närvaro på lärosätena bär frukt. Förbundet fick 74 nya medlemmar i september.

Efter en tid med en stagnerande medlemsutveckling pekar siffrorna nu uppåt för förbundet. 74 nya medlemmar, främst studenter, tillkom under september.

– Det finns två förklaringar. Dels har vi satsat på ökad närvaro på lärosätena, där vi visar upp oss och sprider vårt budskap. Studenterna är vår viktigaste målgrupp när det gäller nyrekrytering av medlemmar. Men vi driver också ett kvalitetsarbete där vi aktivt kontaktar medlemmar och har en dialog kring vad man förväntar sig av oss som förbund, säger Martin Götherström, marknadsansvarig på förbundet, på telefon från Malmö där han och kollegan Nathalie Ahnemark idag träffar receptariestudenter.

Sveriges Farmaceuter tillhör Sacofederationens mindre förbund med en medlemskader på knappt 7 000 personer.

– Det här är ett tydligt trendbrott. September brukar av förklarliga skäl tillhöra de månader då vi rekryterar flest nya studenter, men en normal septembermånad handlar det kanske om 30-35 nya, säger Martin Götherström.

Andra läser