Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

En av åtta i världen kan vaccineras på apotek

Vaccinationer erbjuds i allt högre utsträckning på apotek och just nu kan var åttonde människa vaccineras på ett apotek, visar en färsk forskningsrapport som presenterades på FIP i Argentina.

En åttondel av jordens befolkning bor i länder där öppenvårdsapoteken erbjuder vaccinationer.

Det visar en ny forskningsrapport som presenterades när den internationella farmacikongressen FIP startade i Buenos Aires, Argentina i helgen.

– Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att vaccinationer räddar mellan två och tre miljoner liv varje år. Det är en av de säkraste, mest effektiva och konstandseffektiva sätten att förebygga, kontrollera och utrota livshotande infektionssjukdomar. Öppenvårdsapotek är lättillgängliga vilket gör dem till förstainstans för patienter, något som innebär en fantastisk möjlighet att påverka en låg vaccinationstäckning, säger Helena Rosado, läkare och forskare vid University College London som är en av författarna till studien, enligt ett pressmeddelande från FIP.

Forskarna har undersökt 45 länder och fann att i 44 procent hade man redan öppenvårdsapotek som erbjöd vaccinationer.

Något som visar den växande acceptansen för vaccinationer på apotek i världen.

I 13 av de 45 länderna hade apotekarna tillstånd att administrera vaccin själva.

Sammanlagt lever 940 miljoner människor i de länder där vaccinationer erbjuds på apotek, vilket alltså är en åttondel av jordens befolkning.

– Med erkännandet av apotekarnas roll som vaccinatörer i de senaste FIP-WHO riktlinjerna för god farmaceutisk sed från 2011 tyckte vi att det var dags att se hur långt implementeringen hade gått. Den här rapporten ger, för första gången, en internationell överblick över apoteksaktiviteter för att stödja immuniseringen. Vi ser fram emot den dagen då apotekare i hela världen kan bidra till immuniseringen tillsammans med annan hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt i svårtillgängliga områden och i hög-riskpopulationer, säger Carmen Peña, FIP:s president.

Andra läser