Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill invänta regeringsbeslut

Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman kommenterar FGL:s kritik mot verkets prioriteringar, som vi uppmärksammade förra veckan.

Som vi skrev förra veckan har generikaföretagens branschorgan FGL uttryckt kritik mot Läkemedelsverkets förslag till ny avgiftsförordning som innebär höjningar av ansökningsavgifterna. I sitt remissvar passade föreningen på att ifrågasätta verkets prioriteringar.

”Verket lägger mycket mer resurser på kontroll av texter och märkning/design av förpackningar än sina nordiska motsvarigheter”, skrev FGL bland annat.

Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman vill inte kommentera detta i detalj förrän regeringen fattat beslut i avgiftsfrågan.

– Vårt förslag till ny avgiftsförordning är fortfarande en pågående process och FGL:s remissyttrande är ett av många yttranden som inkommer till Socialdepartementet. Jag inväntar vår uppdragsgivares svar på vårt förslag och efter ha tagit del av och analyserat deras beslut ber jag att få återkomma med en kommentar i frågan, säger hon till Svensk Farmaci.

– Det är av vikt att Läkemedelsverket tar ett samlat grepp på vår verksamhet och inte utgår från olika intressenternas yttranden, vilka ofta fokuserar på olika delar i vårt förslag. På samma vis som vi hanterar den kritik vi på försommaren fick via Riksrevisionen kommer vi också att med våra olika intressenter att diskutera deras synpunkter på vårt förslag.

– Läkemedelsverkets kompetenta medarbetare arbetar målmedvetet och engagerat med sitt uppdrag och inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete. Jag konstaterar att vi, liksom många andra myndigheter, är ödmjuka inför synpunkter och kritik och återkommer som sagt när vi får vår uppdragsgivares beslut, säger Catarina Andersson Forsman.

Andra läser